Punktum i dykkersaken

Published

Ekstra kompensasjon på 2,2 millioner.

Et enstemmig Storting gir en uforbeholden beklagelse til pionerdykkerne i Nordsjøen og en ekstra kompensasjon på 2,2 millioner kroner. Beløpet kommer på toppen av det dykkerne ble tilkjent i 2004, nemlig 40 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Dette er et verdig vedtak, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) da saken ble behandlet i Stortinget mandag.

Denne saken har versert i altfor lang tid, slo han fast og rettet en takk til pionerdykkerne for den jobben de gjorde i Nordsjøen da Norge tok skrittet ut i oljealderen.

– Mørkt kapittel

Pionerdykkerne har i en årrekke kjempet for å få erstatning etter at de utførte de historiske, men også svært helseskadelige dykkene fra sekstitallet og fram til 1990.

Dette har vært et mørkt kapittel i vår historie, erkjente Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Det har vært viktig for KrF å sette et endelig punktum i saken, sa han.

Menneskerettsbrudd

Den norske staten ble i desember i fjor kjent skyldig i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene i dykkersaken. Dermed ble døra åpnet for nye rettssaker mellom dykkere og myndigheter i det norske rettsvesenet i spørsmålet om staten skulle kjennes ansvarlig.

Regjeringen tilbød dykkerne først en erstatning på 20 G, om lag 1,7 millioner kroner. Det mente dykkerne var for lite, og alle de åtte partiene på Stortinget gikk deretter inn for å høyne beløpet til 25 G. Hver dykker får dermed en erstatning på om lag 5,7 millioner kroner.

©NTB