Frykt for utblåsning

Published

Bellona frykter utblåsning på Snorre B.

Bellona frykter full utblåsing på Snorre B-plattformen etter at Statoil gjorde funn som kan tyde på at en brønn er lekk.

Statoil bekrefter undergraving av en brønnramme, og at det kunne være hydrokarboner i gropen som ble dannet. Funn av hydrokarboner utenfor brønnen er en sterk indikasjon på lekkasje fra borebrønnen. Funnet ble gjort for tre dager siden, bekreftelsen kom mandag og siden ha det vært stille fra oljeselskapet.

Her hos oss ringer alarmklokkene. Slike groper under brønnrammen er svært alvorlige, og gitt kommunikasjonen fra Statoil, tyder dette på at selskapet ikke har kontroll på brønnen. Dette kan i verste fall være første skritt til full utblåsning, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Selskapet iverksatte krisemobilisering 17. mai og evakuerte 33 av medarbeiderne på plattformen til land. Det ble startet pumping av boreslam for på stabilisere brønnen, mens selskapet fortløpende overvåker situasjonen med undervannsrobot.

Slik Bellona tolker den nokså beskjedne kommunikasjonen ut til offentligheten har Statoil så langt ikke lyktes med å få kontroll over situasjonen.

Det har tidligere forekommet svært alvorlige hendelser på Snorre A og Gullfaks C hvor man har måttet pumpe ned store mengder boreslam for å holde kontroll på lekkasjen, sier Hauge.

©NTB