Kraftig reaksjon fra fagforbundet

Publisert

Oljearbeiderne er presset fra alle kanter.

Regjeringen vurderer 13 tiltak for å gjøre oljeproduksjonen på norsk sokkel billigere og enklere. Fagforbundet Safe spår turbulente lønnsforhandlinger, skriver NTB.

Noen av disse forslagene får nakkehårene til å reise seg. Vi er bekymret, og oljearbeiderne føler seg presset fra alle kanter, sier HMS-ansvarlig og 2. nestleder i Sammenslutning av fagorganiserte i energisektoren (Safe), Roy Erling Furre, til Bergens Tidende.

Forslagene fra Petroleumsinstituttets rapport går blant annet ut på å øke gjennomsnittlig arbeidsuke fra 36 til 38 timer og å fjerne en time betalt pause ved 12 timers arbeidsdag.

Fortsatt usikkert

Rapporten er oversendt Arbeids- og sosialdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Departementet har rapporten til vurdering, og kan ikke på nåværende tidspunkt gi noe svar om tidsfrister for videre oppfølging, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en epost til Bergens Tidende.

Det er uhørt om regjeringen griper inn. Det vil bli ampert og meget turbulente treparts- og lønnsforhandlinger. Trepartssamarbeidet vil bli ødelagt, og vi frykter lange arbeidsøkter og utslitt arbeidsstokk, sier Furre.