Dessverre får ikke dommen betydning for de oppsagte som ikke gikk til rettssak

Publisert

OSM Offshore er overrasket over domfellelsen og vurderer om de skal anke.

Boligriggen Haven som opereres av OSM Offshore har returnert fra Danmark og pr dato har den nytt oppdrag først mot slutten av neste år.

- Vi har derfor måttet redusere bemanningen om bord, forteller Oddvar Solemsli, Managing Director i OSM Maritime Group til enerWE. Dette er naturligvis uheldig og vi håper det vil by seg mulighet til å få alle tilbake om bord så snart som mulig.

OSM Offshore tapte i retten

Den 20.08.2016 kunne enerWE melde at OSM Offshore tapte retten der OSM Offshore og en tidligere ansatt var uenige om hvorvidt overføring av boligriggen Haven fra OSM Offshore til tredjepart utgjorde en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Bakgrunnen for saken var at OSM Offshore mistet oppdraget for boligriggen Haven på norsk sokkel og skulle legge riggen i kaldt opplag. Alle ansatte ble sagt opp.

Etter hvert ble det kjent at Haven hadde fått nytt oppdrag i Danmark, gjennom et nyetablert dansk selskap, uten at alle de oppsagte ble hentet tilbake. Bare drøyt halvparten av de ansatte (36 av 69) fikk bli med riggen, men på danske lønns- og arbeidsvilkår.

 • Les også: OSM Offshore dømt i forbindelse med krav om erstatning etter opphør av arbeidsforhold
 • Den tidligere ansatte har vunnet saken fullt ut. Retten har ikke vært i tvil om sakens utfall hverken knyttet til rettsanvendelse eller faktiske forhold.

  Må betale rundt en million til den tidligere ansatte

  OSM Offshore AS ble dømt til å betale den tidligere ansatte en erstatning på 875.900 kroner. OSM Offshore plikter også å betale til vedkommende sakskostnader med 174.112 kroner.

  - Vi har mottatt dommen og er i ferd med å gå gjennom den i detalj for å sikre at vi har forstått den fullt ut, forteller Oddvar Solemsli til enerWE. Vi er overrasket over domfellelsen og vurderer om vi skal anke.

  Har det blitt foretatt flere utbetalinger?

  Tre av de som ikke fikk tilbud om å bli med riggen til Danmark tok opp saken med Industri Energi. Det ble ført forhandlinger og to av dem aksepterte bedriftens tilbud, mens en valgte å ta saken til retten, skriver Industri Energi på sine nettsider.

  enerWE stilte spørsmål til Solemsli om selskapet har foretatt utbetalinger til andre tidligere ansatte for å unngå rettsak. På dette spørsmålet svarer Solemsli følgende:

  - Vi kommenterer ikke personalsaker da disse er konfidensielle av natur.

  Ingen god løsning å sno seg unna i utlandet

  - Retten er tydelig på at bedrifter ikke skal kunne sno seg unna ved å flytte til utlandet. Alt skal gjøres riktig ved oppsigelser, sier forbundssekretær Gro Losvik i Industri Energi på organisasjonens nettsider.

  Til enerWE sier Alexander Cascio, Advokat i LO følgende:

  -Vi er godt fornøyd med dommen. Retten er ikke i tvil om at det har skjedd en virksomhetsoverdragelse, eller at arbeidstakeren har krav på erstatning for sitt lønnstap samt oppreisning. Dette er regler som er ment å sikre de ansatte i forbindelse med endringer. Dommen er sånn sett også et klart signal til arbeidsgiver og bransjen generelt om hvor viktig det er at reglene følges.

  Synd for de som ikke gikk til rettsak

  Dessverre får ikke dommen betydning for de oppsagte som ikke gikk til rettssak.

  - Det viser hvor viktig det er at medlemmer som blir oppsagt tidlig tar kontakt med forbundet, slik at vi får vurdert om oppsigelsen er gjort riktig eller galt, sier Losvik.