600 bedrifter samles som leverandørklynge til oljenæringen i nord

Publisert

Jobber om en felles konsekvensutredning.

Et nytt samarbeidsforum er etablert for å formidle kunnskap og fakta om klimaeffekter, oljevern, sameksistens, ringvirkninger og utfordringer ved en framtidig olje og gass aktivitet i Nordland VI, VII og Troms II, ifølge en pressemelding.

Starter så fort som mulig

Samarbeidsforumet ønsker at en konsekvensutredning skal starte så snart som mulig, og senest etter stortingsvalget i 2017. Nord-Norge samles om felles løft for konsekvensutredning (KU) av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Forumet består av LoVe Petro, Olje- og gassklynge Helgeland, Petro Arctic og Senja Petro. I tillegg til dette er LO, NHO, Norsk olje og gass og Statoil med som observatører i dette arbeidet.

- Sammen med LO og NHO viser Samarbeidsforumet med dette initiativet at landsdelens næringsliv og arbeidstakere ønsker seg en kunnskapsbasert og åpen dialog om hvilke fordeler og ulemper en framtidig olje- og gassaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi, sier Kjell Giæver direktør i Petro Arctic og leder av samarbeidsforumet.

 • Oljenæringen flyttes stadig lengre nordover
 • 600 bedrifter

  Samarbeidsforumet representerer over 600 bedrifter i hele landsdelen fra Kirkenes i øst, Hammerfest i nord og til Brønnøysund i sør.

  - Over flere år har det vært et stort politisk flertall i Nord- Norge for en konsekvensutredning, og ingenting tyder på at dette vil se annerledes ut etter neste stortingsvalg. Samarbeidsforumet vil sammen med resten av landsdelen jobbe for at vi ved neste mulighet får en positiv beslutning om å gjennomføre en konsekvensutredning, sier Ørjan Robertsen i Love Petro som er nestleder av samarbeidsforumet.

  Kort beskrivelse av aktørene i samarbeidsforumet

  Arena Olje- og gassklynge Helgeland samler rundt regnet 55 bedrifter, og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som en ledende leverandørklynge til olje- og gassmarkedet i nord. Klyngen har også et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.

  Lofoten og Vesterålen Petro er en interesseforening for virksomheter i LoVe-regionen.

  • Dette er de største farene ved aktivitet i nordområdene
  • Foreningens formål er å åpne Lofoten / Vesterålen for en petroleumsindustri basert på strenge sikkerhets- og miljøkrav. Foreningen vil bidra til informasjon om petroleumsindustrien, økt engasjement for virksomheter i regionen som ønsker å posisjonere seg som leverandører til petroleumsindustrien, samt et optimalt samfunnsmessig utbytte av en petroleumsindustri i regionen. Foreningen har ca 175 medlemsbedrifter, og har sitt kontor på Sortland.

   Petro Arctic er leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord. Nettverket har samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift eller under utvikling i Norskehavet Nord og Barentshavet. Porteføljen omfatter Snøhvit og Norne i drift. Goliat og Aasta Hansteen med Polarled under utbygging samt Johan Castberg under utvikling. I samarbeid med operatørselskapene og deres hovedleverandører skal Petro Arctic legge til rette for størst mulig ringvirkninger av disse prosjektene, herunder leveranser fra medlemsbedriftene. Foreningen har ca 450 medlemsbedrifter, og har sitt hovedkontor i Hammerfest

   Senja Petro er en petroleumsforening for Midt Troms med formål om en politisk og næringsmessig påvirkning særlig med tanke på ringvirkninger, potensialet og utfordringer ved en eventuell åpning av Troms II utenfor Senja. Foreningen består av bedrifter i regionen, og er eid av kommunene i Senja og Harstad kommune.

Powered by Labrador CMS