Omsorgspenger: - Offshore-ansatte ikke dårligere stilt

NAV avviser at de har omregnet offshore-ansattes omsorgsdager fra 20 til 7.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av mai kunne enerWE fortelle historien om en ansatt i et offshoreselskap som reagerte på arbeidsgivers tolkning av bruk av omsorgspenger i disse coronatider. Vedkommende var tvunget til å være hjemme fra offshorearbeid fordi ektefellen har en samfunnskritisk stilling med turnusarbeid - og den offshoreansatte kunne derfor ikke reise til plattform som planlagt.

Ifølge loven er reglene for omsorgspermisjon slik at alle arbeidstakere har ti arbeidsdager til å være hjemme med sykt barn. I forbindelse med nedstengningen av det norske samfunnet, innførte regjeringen et koronatiltak der man økte denne kvoten fra ti til tjue dager - slik at man kunne være hjemme med barn når skoler og barnehager stengte. Men for enkelte offshoreansatte medførte regnestykket at de satt igjen med kun sju dager omsorgspermisjon - på grunn «2-4 rotasjon», der én arbeidsdag offshore utgjør tre lønnsdager.

I et forsøk på å finne ut av hvorfor det var slik, ble det i den første saken henvist til NAV. Overfor enerWE avviser seksjonssjef Liv Tove Espedal i NAVs fagavdeling dette.

- Det er ikke vedtatt noen endringer i hvordan NAV skal beregne utbetalingen av omsorgspenger, ei heller er det vedtatt endringer i hvordan antall dager med omsorgspenger skal telles. Dette vil følge av de alminnelige reglene i folketrygdloven. NAV teller derfor ikke antall dager med omsorgspenger ulikt mellom forskjellige yrkesgrupper i forbindelse med Covid-19-pandemien. Arbeidstakere som er offshore-ansatte vil derfor ha rett på samme antall dager med omsorgspenger som andre yrkesgrupper. Påstanden om at NAV i forbindelse med Covid-19-pandemien vil omregne en rett på omsorgsdager på tjue dager til syv dager for arbeidstakere som jobber offshore medfører altså ikke riktighet, sier hun til enerWE.

Påstanden om at NAV i forbindelse med Covid-19-pandemien vil omregne en rett på omsorgsdager på tjue dager til syv dager for arbeidstakere som jobber offshore medfører altså ikke riktighet.

Liv Tove Espedal, NAV

Et lite forbehold tar hun likevel;

- Vi gjør oppmerksom på at vi opplever en vesentlig økning i saker som gjelder omsorgspenger under pandemien, og kan derfor ikke garantere at det ikke er gjort feil i enkeltsaker.

Saker som gjelder offshoreansatte og omsorgspermisjon, skiller seg altså i liten grad fra saker med ansatte i andre yrkesgrupper.

- NAV opplever altså ikke saker som gjelder arbeidstakere som jobber offshore og arbeidsgiver som søker refusjon som ekstra utfordrende.

Forskrift vedtatt raskere enn vanlig

Den midlertidige forskriften for omsorgspermisjon som regjeringen har vedtatt i forbindelse med koronapandemien, har blitt vedtatt raskere enn vanlig.

Vi ser imidlertid ikke at offshore-ansatte skal anses som dårligere stilt under den midlertidige forskriften.

Liv Tove Espedal, NAV

Når det gjelder spørsmålene om eventuelle utfordringer i forbindelse med Covid-19-pandemien er det et poeng at lover og forskrifter på grunn av tidshensyn er vedtatt raskere enn normalt.

- Lovgivningsprosessen er normalt sett tidkrevende, med blant annet høringsrunder der parter kan gi høringssvar til det aktuelle lovforslaget. Det kan derfor være omstendigheter som ikke plukkes opp i disse raske prosessene under Covid-19-pandemien. Når vi opplever at NAV i enkelte tilfeller har blitt gjort oppmerksomme på problemstillinger i vedtatt regelverket, eksempelvis fra interesse- og fagorganisasjoner, vil vi søke å avklare disse mot lovgivende myndighet. Vi anbefaler derfor at både privatpersoner, bedrifter, leger og behandlere, samt interesse- og fagorganisasjoner kontakter NAV eller departementet som er ansvarlig for det aktuelle regelverket. Vi ser imidlertid ikke at offshore-ansatte skal anses som dårligere stilt under den midlertidige forskriften, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS