Tilsyn med Lundin Norway as

Publisert

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23.-27.5.2016 tilsyn med Lundin Norway as (Lundin)'s helhetlige barrierestyring, spesielt samspillet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske barrierelementer. Dette forteller Ptil i en pressemelding.

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp Lundins etterlevelse av etablerte prosesser og systemer som skal bidra til å sikre en helhetlig styring av barrierer og spesielt samspillet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske barriereelementer. Videre å følge opp at Lundin på alle nivå i organisasjonen, jobber systematisk for å forebygge storulykker.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon
  • Sikkerhetssystemer
  • Brannpumpene
  • Modultrening
  • Redning av personell fra låsbare lugarer
  • Koordinerende arbeidsmiljøutvalg
  • Lundin har fått frist til 1. september med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.