- I følge FNs klimapanel IPCC har all signifikant global oppvarming opphørt etter 1996

Publisert

Kommentar av Liberalistene.

Samtidig som alle norske stortingspartier har blitt klima-alarmister, får vi stadig mer informasjon som viser at norske klimatiltak ikke har noen betydning. I følge FNs klimapanel IPCC har all signifikant global oppvarming opphørt etter 1996. Det nøyaktige året dette skjedde varierer med hvilket datasett man benytter.

Videre har ny forskning fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i sin «Energy and Climate Outlook 2015» beregnet hvilken effekt Parisavtalen vil få. Dersom alle foreslåtte kutt gjennomføres og fortsetter fram til år 2100, så vil dette resultere i bare 0,2 grader mindre oppvarming i år 2100. Andre eksperter fremlegger samsvarende resultater.

Overført til norske forhold betyr resultatene fra MIT, at om vi fra i dag halverer våre utslipp, vil dette redusere temperaturen i 2100 med 0,0005 grader. Når vi samtidig vet at det er mer enn 2000 kullfyrte kraftverk under bygging og planlegging, vet vi med absolutt sikkerhet at uansett hva Norge gjør, uansett tiltak, vil det ikke ha noen innvirkning på globalt klima eller temperatur. Det har imidlertid stor negativ effekt på den enkelte innbyggers lommebok.

At norske klimatiltak har effekt på norsk velstand, ser vi ved at Moss lufthavn Rygge blir nedlagt og mange flyruter kuttes, etter innføringen av flyseteavgiften på 88 kroner. Det innebærer at cirka1000 arbeidsplasser knyttet til Rygge forsvinner, og totalt er det anslått at opptil 6000 arbeidsplasser forsvinner. Sammenligner man 88 kr med 300 og 600 kroner i flyseteavgift som henholdsvis Venstre og Miljøpartiet De Grønne ønsker, forstår man at tiltakene som foreslås vil få store negative konsekvenser for nordmenn.

En økning av bensinavgiften slik at bensinprisen blir 17 kroner eller mer, og innføringen av stadig høyere bompenger, vil også medføre at de fattigste i befolkningen ikke vil ha råd til å kjøre bil. Ytterligere økte strømavgifter på elektrisitet, kan også medføre at mange i befolkningen må redusere energiforbruket og potensielt fryse om vinteren.

Liberalistene vil at frykten for menneskeskapt global oppvarming ikke skal redusere nordmenns velferd, slik vi ser at stortingspolitikernes tiltak er i ferd med å gjøre. Vi vil derfor frata politikerne ansvaret for klimatiltak. Dersom det i fremtiden skulle vise seg at det kommer bevis på at menneskelig aktivitet faktisk er en alvorlig trussel for klimaet, vil Liberalistene at næringslivet og det frie markedet selv skal ta seg av løsningene, da disse er langt bedre skikket til å løse samfunnsproblemer enn politikerne.