Akkreditering til SOFT

Publisert

Kan sertifisere innen tilkomstteknikk.

Soft Sertifisering er akkreditert for sertifisering av personer innen tilkomstteknikk og arbeid i tau, etter NS 9600. Dette melder Norsk Akkreditering på sine hjemmesider.

NS 9600 har som formål å hindre uønskede hendelser ved arbeid i tau. Standarden er et system for sertifisering av personell , opplæringsaktiviteter og selskaper som utfører arbeid med bruk av avanserte eller enkle taumetoder.

For SOFT Sertifisering har det vært en krevende og interessant prosess som vi mener har styrket oss i det vi driver med. Det stilles strenge krav til at vi gjennomfører ordningen på en slik måte at vi sikrer likebehandling for kandidater som vil sertifisere seg som tilkomstteknikker, sier Tore Rønstad, Leder personell sertifisering i Soft Sertifisering til enerWE.

1600 personer er i dag sertifisert etter NS 9600. De fleste av disse jobber innen olje- og energibransjen.