Sjekk denne videoen!

Publisert

I løpet av fire minutter kan du se hvordan Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning - hele døgnet, hele året.

Målet med filmen er å gi riktig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan den statlige beredskapen mot akutt forurensning er bygget opp og ivaretas, skriver Kystverket i en pressemelding.

– I arbeidet vårt har vi behov for å fortelle hvordan vi jobber og ivaretar beredskapen mot akutt forurensning i Norge, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

  • Les også: Kystverket og Høgskolen i Sørøst-Norge signerte samarbeidsavtale
  • Etterspurt kunnskap

    Behovet for informasjon om dette feltet har blitt signalisert fra private, offentlige og frivillige samarbeidspartnere. Kunnskapsmateriell om tema er også sterkt etterspurt både til bruk i undervisning på grunnskolenivå og videre i utdanningen.

    Ly deltar selv i filmen sammen med flere av de ansatte ved Kystverkets Beredskapssenter. Filmen foreligger i både norsk og engelsk språkdrakt, i tekstet og utekstet versjon.