I 2017 blir det forbudt å seile uten at disse sertifikatene er oppdaterte

Publisert

Internasjonale regelendringer kan gi store konsekvenser for sjøfolk.

For å kunne seile etter 01.01.2017 er man pålagt å ha oppdaterte sertifikater, opplyser Sjøfartsdirektoratet til enerWE.no.

Vær tidlig ute!

Steinar Haugberg er seniorrådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt i Sjøfartsdirektoratet, og han varsler økt saksbehandlingstid. Foreløpig er for tidlig å si noe eksakt om hvor lang tid søknadsprosessen vil ta.

- Våre beregninger tilsier at det kan komme opp mot tre ganger så mange sertifikatsøknader i forhold til et normalår. Sjøfartsdirektoratet har planlagt å styrke bemanningen for å behandle den store søknadsmengden, og vi har allerede begynt å informere sjøfolkene om at de må søke så tidlig som mulig, sier Haugberg til enerWE.

Internasjonale endringer

Endringen har kommet som følge av et større arbeid i IMO (International Maritime Organization) for å oppgradere de internasjonale reglene for kompetansekrav og sertifikatkrav for sjøfolk.

- Etter 1. januar 2017 får man ikke seile uten oppdaterte sertifikater, verken på norske eller andre flaggs fartøy, forklarer Haugberg.

 • - Norske sjøfolk mister jobbene sine i et foruroligende tempo
 • Kort oppsummert er det de følgende kvalifikasjonene som må være på plass, fullstendig oversikt finnes på Sjøfartsdirektoratets sider.

  Dekksoffiserer:

  • Dokumentert BRM-kompetanse (Bridge Resource Management)
  • ECDIS
  • Oppdatering av videregående sikkerhetsopplæring
  • Oppdatering av medisinsk behandling
  • Maskinoffiserer:

   • Dokumentert ERM-kompetanse (Engineroom Resource Management)
   • Høyspentkurs
   • Oppdatering av videregående sikkerhetsopplæring
   • Underordnede mannskaper:

    • Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring
    • I tillegg innføres det nye sertifikattyper:

     Elektrikere:

     • Det innføres to nye sertifikatkrav: Skipselektrikeroffiser (ETO) og skipselektriker (ETR). Førstnevnte må gjennomføre videregående sikkerhetsopplæring og ERM.
     • Øvrig underordnet personell:

      • Innføres krav til sertifikat for matros og motormann
      • - Ingen garanti

       RS Sjøredningsskolen driver kurs og opplæring for offshore, fiskeri og maritim næring, og tilbyr de fleste av kursene som kreves for at sjøfolkene skal kunne oppdatere sine sertifikater.

       Eirik S. Haugen er fagsjef ved RS Sjøredningsskolen, og er bekymret for at mange kan bli stående igjen på kaia i januar.

       - Vår anbefaling er at de som trenger kurs må melde seg på så snart som overhodet mulig. Det er mange sjøfolk som skal gjennom opplæringen, og selv om kurssentrene og Sjøfartsdirektoratet ruster opp kapasiteten er det ingen garantier for at man får sertifikatet i tide hvis man venter til desember 2016 med å ta de nødvendige kursene, forteller Haugen.

       • Nå blir det tydeligere krav til kurs
       • - Hvordan ruster RS Sjøredningsskolen seg til å ta imot trykket?

        - RS Sjøredningsskolen har rustet seg ved å ansette en del instruktører på fulltids engasjement ut 2016, ved å rekruttere flere timebaserte instruktører fra den maritime næringen og ved å investere i nytt og oppgradere eksisterende materiell. Vi har også knyttet til oss strategiske samarbeidspartnere som for eksempel Trainor for å bidra til å løse utfordringene i 2016, avslutter fagsjefen.

        Vi opplyser om at RS Sjøredningsskolen er kunde av enerWE.no.