Mener at Statoil opptrer i strid med petroleumslovens målsetting for norsk oljevirksomhet

Publisert

- Dersom det er slik at disse riggene ikke er trygge, så må man se på alle rigger.

Ledelsen i SAFE, Industri Energi og DSO (De samarbeidende Organisasjoner) krever et snarlig, felles møte med Næringsdepartementet og Olje-og energidepartementet om Statoils manglende ivaretakelse av sitt samfunnsansvar på norsk sokkel.

- Statoil har igjen vist at selskapet ikke opptrer til beste for samfunnsutviklingen når det nå henholdsvis har terminert og suspendert kontraktene for riggene COSL Innovator og COSL Promoter, skriver SAFE i en pressemelding.

Hilde-Marit Rysst er øverste leder SAFE. I et intervju med enerWE forteller hun at hun forventer at ansvarlige statsråder vil møte arbeidstakerorganisasjonene.

- Nå har Statoil selv sagt at de sier opp kontraktene på grunn av manglende kontraktspunkter, men de vil ikke fremheve HMS som et element her, forteller hun til enerWE. Vi spekulerer i dette. Riggene har sertifiseringer, så det er ikke noe problem. Det er også spesielt at kanselleringene kommer også i forkant av Ptil sin granskning.

Rysst understreker at hun er opptatt av at ingen skal omkomme, men det i dette tilfellet virker som om Statoil misbruker den tragiske dødsulykken i desember 2015 for å komme seg ut av en kontrakt.

- Det er tydelig at vi vet mer om bølgekrefter nå enn det vi gjorde tidligere, forteller Rysst til enerWE. Det er livbåtsaken et godt bevis på. Her fant man ut at livbåtene ikke tålte kreftene ved fritt fall i kombinasjon med store bølger. Dette fikk konsekvenser for alle livbåtene på norsk sokkel. Det som er spesielt med Statoil sin kansellering av kontrakten med COSL er at dette nå rammer ett selskap. Riggene er bygget i henhold til spesifikasjoner, og dersom det er slik at disse riggene ikke er trygge, så må man se på alle rigger og ikke bare disse. Denne type rigger har operert på sokkelen i 15 år.

Ledelsen i forbundene reagerer kraftig på Statoils opptreden. De mener at Statoil opptrer i strid både med petroleumslovens målsetting for norsk oljevirksomhet, og med det store samfunnsansvaret selskapet er satt til å forvalte på vegne av fellesskapet.

Begge de to riggene er på langtidskontrakter med Statoil med gjenværende kontraktperiode på fem år, og med opsjon på ytterligere åtte år.

Termineringen og suspensjonen av de to riggene kommer på toppen av at Statoil i 2015 terminerte kontrakten med riggselskapets tredje rigg på norsk sokkel, COSL Pioneer. Den gang mistet 229 ansatte jobbene sine. Årsaken ar at Statoil hadde for mange rigger i porteføljen.

---

enerWE har ikke lykkes å få svar fra Statoil i denne saken.

Powered by Labrador CMS