- Om Norge kuttet alle nasjonale klimagassutslipp i morgen, hadde effekten vært tilnærmet null for det globale klimaet

Publisert

Mangel på kunnskap og en lite helhetlig tilnærming preger den norske klimasatsingen, mener NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

På NHOs årskonferanse, som starter torsdag, vil klimakutt og verdiskaping stå i fokus.

– Vår ambisjon er å vise næringslivets nøkkelrolle i det grønne skiftet og ta et sterkere eierskap til debatten om hva som skal gjøres og hvordan, sier Skogen Lund.

Hun mener norske politikere er flinke til å sette ambisiøse mål – men mangler kunnskap om hva som skal til for å nå dem.

– Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet. Men det skaper ikke bærekraftig vekst og utvikling, sier Skogen Lund.

– Vi trenger en mer helhetlig tilnærming der man forsøker å ta perspektivet til de som faktisk skal gjøre jobben, slår hun fast.

Bekymret

Selv er hun «ikke veldig optimistisk» når det gjelder miljøet.

– Klimautfordringen er høyst bekymringsfull, erkjenner NHO-direktøren.

Likevel retter hun en stram pekefinger mot dem som mener at Norge må bremse utslippene ved å la olje og gass bli liggende under bakken.

– Ensidig nedstengning av norsk sokkel bringer ikke verden nærmere lavutslippssamfunnet. Det er heller ikke økonomisk bærekraftig for Norge, men vil snarere redusere vår mulighet til å lykkes i omstillingen, slår hun fast.

For Norge er et lite land i verden, påpeker Skogen Lund.

– Om Norge kuttet alle nasjonale klimagassutslipp i morgen, hadde effekten vært tilnærmet null for det globale klimaet. Derfor må vi innrette vår klimasatsing slik at den betyr noe.

Spydspiss

Det innebærer blant annet at Norge må bli en spydspiss i arbeidet med å utvikle karbonfangst- og lagring og hydrogenteknologi.

– Vi må skape løsninger på områder hvor vi har naturlige fortrinn og kompetanse, og hvor vår innsats gir global effekt, framholder Skogen Lund.

– I fremtiden er det mulig å se for seg leveranse av utslippsfri energi i form av hydrogen eller strøm fra norsk sokkel, mens CO2-en fanges og lagres under havbunnen. Dette er potensielt ett av Norges viktigste bidrag.

På konferansen «Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid» vil NHO løfte fram bedrifter som viser at det er mulig å redusere klimautslipp samtidig som det skapes verdier og arbeidsplasser. I tillegg vil NHO rette søkelyset mot hva slags ledelse og rammebetingelser som trengs på veien mot lavutslippssamfunnet.

Blant annet må omstillingen være lønnsom for bedriftene.

Statlig ansvar

– Det blir ikke noe grønt skifte med røde bunnlinjer, påpeker Skogen Lund, som også mener at staten må være seg sitt ansvar bevisst.

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for 500 milliarder kroner.

– Disse anskaffelsene må i større grad brukes som drivkraft for å stimulere innovasjon og grønn utvikling, blant annet ved å stille klimakrav, sier NHO-direktøren. (©NTB)

Les også: