- Problematisk at politiet deler "alt på Twitter"

Publisert

Skapte unødvendig frykt etter rutinemessig varsling på Nyhamna.

Politiet har høstet mye ros for at de har tatt i bruk Twitter som kanal for å dele informasjon.

Jimmy Mir jobber til daglig i Storebrand. Han har bakgrunn fra østkanten i Oslo.

- Jeg har vokst opp på østkanten, og opplevd å bli stoppet minst 40 ganger fra jeg var 13 - 25 år uten grunn, forteller han til enerWE. Jeg fikk alltid noen rare kommentarer som "en som hadde på samme jakke som deg ranet en dame for litt siden". Jeg passet profilen litt for ofte, men har aldri blitt dømt for noe og har plettfri vandel. Det er mange andre der ute som har vokst opp sånn, og demonisering av politiet begynte tidlig. Vi hadde ikke kontakt med mennesker, men kun institusjonen (POLITIET). Det at de nå er på twitter og kanskje vurderer facebook og andre SoMe kanaler gjør dem til mer folkelige og mulig å nå.

140 tegn er alt for lite

Samtidig så er det knyttet enkelte utfordringer til Politiets kommunikasjonsstrategi. enerWE har blitt kontaktet av personer som mener at Politiet bør gjøre en grundigere vurdering av informasjonen som spres via Twitter.

Et eksempel er denne tweeten som kom i sommer i forbindelse med brann hos A/S Norske Shell på Nyhamna:

Aukra: Brann på Nyhamna, ukjent omfang. Personellet på anlegget evakueres. Nødetatene på tur tilstede.

- Vi mener denne type tweets kan skape unødvendig frykt hos kolleger, familie og venner av de som jobber på eksempelvis Nyhamna, forteller en kilde til enerWE.no.

Kilden ønsker å være anonym fordi det er vanskelig å kritisere Politiet og HMS uten at mange tenker at man ikke tar HMS på alvor.

- Hendelsen på Nyhamna var på ingen måte dramatisk, men når Politiet sprer budskapet ut på Twitter så skaper det unødvendig frykt. 140 tegn er alt for lite når man skal informere om en slik hendelse, sier kilden.

 • Les notisen på enerWE.no
 • På Nyhamna er det ilandføring av gass, og denne type twitter-meldingen skaper med en gang spekulasjoner om en mulig gasseksplosjon. På Piper Alpha mistet 169 mennesker livet. Det er dette vi er redde for på Nyhamna, sier kilden til enerWE.

  Politiet bør forstå risikoen for å skape unødig frykt

  enerWE har vært i kontakt med Kitty Eide, Kommunikasjonssjef i A/S Norske Shell.

  - Er det korrekt at hendelsen på Nyhamna var helt udramatisk?

  - At en hendelse har begrenset omfang er kunnskap vi får etterhvert som fakta kommer på bordet. Dette gjaldt et branntilløp, der vi fikk avklart situasjonen ganske kjapt, svarer Kitty Eide. Når vi får melding om røykutvikling og branntilløp på et gassanlegg blir det alltid tatt alvorlig, også i dette tilfellet, selv om vi visste at vi hadde gassfritt anlegg på grunn av vedlikeholdsstans, og at mulige utfall av branntilløpet var mye mer begrenset enn om anlegget hadde vært trykksatt med gass.  Arbeidet som utløste alarm om branntilløp var nettopp type arbeid som kun kan utføres når utstyret er gassfritt.

  - Er det korrekt at alle involverte gjennom hele hendelsesforløpet forstod at hendelsen var udramatisk, og at alarmen kun ble utløst fordi det er et krav om dette i regler og prosedyrer?

  - I vår beredskapstenking tar vi alltid høyde for «det verste som kan skje»- derfor er personell på Nyhamna godt kjent med at evakuering er prosedyre ved denne type hendelse.  Det er veldig viktig at slike prosedyrer blir fulgt av alle, uten at enkeltpersoner som er inne på anlegget skal overprøve dette med egne vurderinger.

  - Hva tenker A/S Norske Shell om at politiet umiddelbart kjører ut tweeten "Aukra: Brann på Nyhamna, ukjent omfang. Personellet på anlegget evakueres. Nødetatene på tur tilstede". Er du enig i at dette kan skape unødvendig frykt hos kolleger, familie og pårørende?

  - Vi forstår Politiets samfunnsoppdrag, og at Twitter som kilde til informasjon har klare begrensninger i 144 tegn. Dette skaper en balansegang Politiet må håndtere.  Vi mener det er viktig at politiet kjenner til våre anlegg, inkludert risikoen for å skape unødig frykt gjennom twitterformuleringer.

  Hva mener brukere av sosiale medier?

  Facebook-gruppen "Stort og smått om sosiale medier" har mer enn 9000 medlemmer. enerWE stilte følgende spørsmål i diskusjonsforumet:

  Vi skriver en kort sak om positive og negative sider ved at Politiet kjører ut tweets om det de foretar seg.

  Hva ser du som POSITIVT og NEGATIVT ved politiets bruk av twitter?

  Her fikk enerWE mange tilbakemeldinger.

  Helge Prestrud Astad i Geodata skriver følgende:

  Twitter er det raskeste nyhetsmediet. Så når jeg ser et helikopter henge over Oslo sjekker jeg twitter om hva det er. Da er det kjekt om politiet er der med info.

  Prestrud Astad ser også at det kan være enkelte negative sider ved Politiets bruk av twitter.

  Politiet som vitser om alvorlige ting, personvernern og liknende kan være negativt.

  Vivi Hatlem er senior kommunikasjonsrådgiver i Nordea. Hun er enig med Prestrud Aastad. Hun skriver:

  Operasjonsleder ved politiet bruker mindre tid på media og mer på å jobbe m andre oppgaver. Jeg tror de har gått ned fra 4t til 1/2 t HVER dag på å oppdatere media på morgenen.

  Per Øyvind Hervik Thorsheim er Sikkerhetsrådgiver i Pragma Sikkerhet AS. Han ser at politiets bruk av Twitter er tveegget:

  Politiets bruk av Twitter gir bedre mulighet for publikum og media for å følge med og forstå hva politiet driver med til daglig. Det gir bedre mulighet for publikum til å kunne hjelpe ved behov, f.eks. savnede personer. Jeg regner med at Vivi Hatlem sitt poeng over er helt korrekt også.

  Av negative ting så er det nok av folk som blir ytterligere og unødvendig skremt når virkeligheten viser seg å være litt annerledes enn antatt.

  Ida Simmelkjær er ikke enig i at Politiets bruk av twitter kun fører til mer åpenhet. Hun skriver:

  Jeg er uenig med muligheten for media å følge med på hva politiet gjør, da det er politiet som velger hva de legger ut.

  Politiet velger hva de ønsker å formidle av informasjon, men hva slags bilde av virkeligheten blir formidlet til øvrigheten med kun et filter?

  Simmelkjær henviser til en sak i Journalisten som handler om at presseorganisasjonene reagerer på at mediene ikke lenger får vite om alvorlige hendelser som dødsfall, vold, skyting, ulykker og omfattende tyverier.

  Grethe Cassandra Nordheim bor på Hitra. Hun skriver følgende:

  Det er positivt her på Hitra. Jeg venta på buss, så utrykning, sjekka Twitter og så at det var en ulykke på veien. Fikk tid til å ordne alternativ transport og rakk nattoget.  For oss langt uti havgapet kan politiets kvitring bety mye.

  Andre ganger er det litt morsomt, som da de fant 90 gram hasj og etterlyste eieren. Den gikk over hele landet etterpå.

  Christoffer Hovde skriver at Politiets åpenhet trumfer.

  Veldig positivt og veldig mange har mye å lære av politiet. Åpenhet og gjennomsiktighet trumfer de eventuelle negative argumentene.

  Det samme skriver Laila Eide:

  Politiets bruk av twitter gir innblikk i politiets hverdag, rask info, samt at jeg som bilkjører alltid sjekker Twitter om det er uventet kø. I Bergen er det en nødvendighet siden kø forplanter seg raskt. Jeg kan tilføye at enhver irritasjon forsvinner momentant når en ser at det f.eks har vært en alvorlig ulykke. Den infoen gir forståelse og innsikt. Det veier opp for det eventuelt negative.

  Nina Merethe Dahl har en oppfordring til Politiet:

  Det er positivt at Politiet viser seg frem som menneskelige og folkelige på twitter. Samtidig hadde jeg satt pris på om de delte til flere kanaler, da jeg ikke er spesielt aktiv på Twitter.

  Edgar Valdmanis er enig med Nina Merethe Dahl. Han skriver:

  Politiet burde være tilstede i flere digitale kanaler. Det er fremdeles svært mange nordmenn som ikke er på Twitter.

  Hans-Petter Nygård-Hansen er Kommunikasjonsrådgiver, blogger, foredrag- og kursholder, og gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem. Han skriver følgende:

  Politet på Twitter kan på mange måter sammenlignes med politiet i gatene. De er der hvor befolkningen er. Nå kan det diskuteres hvor stor andel av befolkningen som er på Twitter, men med et journalistkorps som overvåker sosiale medier og Twitter, vil politet mye raskere og mer effektivt nå ut til et bredere publikum via Twitter, enn via andre tradisjonelle kanaler. Den effektive dialogen kan brukes både til å advare, men ikke minst til å redusere unødvendig frykt eller urettmessige trusler som ellers kan spre seg og skalere gjennom tradisjonelle- og sosiale medier.

  Politiet har samtidig lagt seg på en mellommenneskelig tone, som skaper nærhet. En tone som også kan skape misforståelser og misnøye, spesielt når de forsøker seg på en lettere humoristisk tone, som ikke alltid går like godt hjem hos alle.

  Når det er sagt skulle jeg ønske flere offentlige etater og politikere kunne forsøkt seg på tilsvarende språk og retorikk.

  ---

  Det har ikke lykkes enerWE å komme i kontakt med Politiet for en kommentar. Politiet har ikke besvart vår e-post.

Powered by Labrador CMS