Nærkontakt med oljen gjorde sterkt inntrykk på samferdselsministeren

Publisert

- Jeg har blitt minnet på hvilken dritt det er vi egentlig snakker om, sier statsråden i et intervju publisert av Kystverket.

Stanken gjør inntrykk

– Jeg har blitt minnet på hvilken dritt det er vi egentlig snakker om, det tjukke laget med olje som kleber seg i mot alt og som stinker. Det er en viktig motivasjon for å bekjempe oljeutslipp, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

Videreutvikler og tenker sammen

Hos Beredskapssenteret i Horten opplevde statsråden effektivt anvendt tid.

– Jeg ble imponert over systematisering og standardisering, av for eksempel utstyrscontainerne. Dere viser at man lærer av erfaring, og av å tenke sammen, sier Solvik-Olsen.

Han ble også imponert over bark til bruk i strandrensing, og at det finnes en del i naturen vi kan benytte oss av for å rense opp.

Viktig synliggjøring

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, sier det er viktig å synliggjøre både beredskapen Kystverket har mot akutt forurensning, og hvilke effekter et større oljeutslipp kan ha på miljøet. Derfor var det viktig å ta statsråden med på en tenkt oljevernaksjon, og gi ham nærkontakt med et ekte oljeutslipp i testsenteret.

– Det er viktig å synliggjøre for politisk ledelse behovet vi har for alltid å tenke beredskap, utvikle utstyr og samordne ressursene. Det er slik vi kan stå bedre rustet dersom en alvorlig hendelse med store utslipp skulle oppstå, sier Ly.

Med seg på reisen fikk samferdselsministeren en presentasjon av oljeregnskapet etter Full City og informasjon om skipshendelsene som har utløst en statlig ledet aksjon. I presentasjonen blir også hva vi har lært av dem synliggjort.