Refser regjeringens iskantprosess

Publisert

Helt hinsides.

Regjeringens prosess for å få på plass en ny grense for iskanten bryter med all etablert forvaltningspraksis, mener WWF Norge. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) er dypt uenig.

Prosessen viser at dette er et bestillingsverk for å få en politisk definisjon av iskanten som tilrettelegger for den økte aktiviteten i nord som regjeringen ønsker, sier WWF Norges generalsekretær Nina Jensen.

WWF Norge har fått innsyn i hva som skjedde da regjeringen bestilte et nytt kart for iskanten i Arktis fra Norsk Polarinstitutt i januar. Det ble gjort som en del av arbeidet med en oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet.

Faktagrunnlaget bygger ikke på oppdatert kunnskap, og prosessen er hinsides all god forvaltningspraksis, sier Jensen til NTB.

Innstilling på vei

Torsdag skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget avgi sin innstilling om stortingsmeldingen om den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet. En oppdatert beregning av iskanten inngår i meldingen.

Den nye beskrivelsen av iskanten innebærer at det kan åpnes for leteboring lenger nord enn tidligere.

Høyre/Frp-regjeringen har trolig flertall i Stortinget for sitt syn, siden Arbeiderpartiets landsmøte sluttet opp om regjeringens beregning av iskanten. Da hjelper det ikke at regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF ønsker at iskanten skal defineres på nytt.

WWF Norge mener den nye forvaltningsplanen innebærer at grensene for hva som defineres som et særlig sårbart og verdifullt område, hvor det ikke skal foregå oljeaktivitet, faktisk flyttes.

Må sendes i retur

Regjeringens prosess risikerer å undergrave tilliten til det politiske systemet, fordi den viser at fagetatene blir instruert til å gi definisjoner i tråd med regjeringens ønsker, mener Jensen.

WWF Norge ber nå Stortinget om å sende forvaltningsplanen i retur til regjeringen.

Vi har etablerte forvaltningsplaner som oppdateres jevnlig. Da innhenter man oppdatert fagkunnskap og gjennomfører høringsrunder med fagetater og organisasjoner som får komme med sine innspill. Alt dette har regjeringen elegant hoppet bukk over nå, sier Jensen.

Sundtoft er uenig

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) reagerer kraftig på utspillet.

Jeg er dypt uenig i påstandene fra WWF. Oppdateringen av forvaltningsplanens iskant med nye isdata er en teknisk øvelse. Definisjonen og beregningsmåten for iskanten som et særlig verdifullt og sårbart område inngikk i det faglige grunnlagsarbeidet for forvaltningsplanen i 2006. Det er den samme definisjonen vi benytter nå, sier Sundtoft.

Det er kun en begrenset oppdatering av forvaltningsplanen som nå er lagt fram, understreker hun.

WWF burde også ha fått med seg at oppdateringen er gjort av Norsk Polarinstitutt på grunnlag av de nyeste tilgjengelige og kvalitetssikrede data. Vi har ikke lagt opp til noen ny vurdering eller endring av definisjonen ved denne oppdateringen, sier statsråden.

Powered by Labrador CMS