Dødsulykke på britisk sokkel oppklart

Publisert

Ny rapport avdekker feilen som forårsaket dødsulykke på britisk sokkel.

Den internasjonale tilsikringsforeningen Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) har publisert en rapport om hva som gikk galt da en mann sommeren 2011 omkom i en fallulykke på plattformen Brent C på Brentfeltet på britisk sokkel.

- Dette er jo en ulykke vi har kjent til lenge, og ryktene har versert. Det er deilig å endelig få fakta på bordet, sier Tore Rønstad, fagleder i Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) .

Av IRATAs rapport fremgår det at tauene lå over en skarp kant og at løpebremsen ble satt ut av spill. Da det endelige sikringstauet og bremsen fikk fanget opp fallet, var trykket så stort at tauet røk.

 • 2015: Dobbelt så mange nesten-ulykker på norsk sokkel som i fjor
 • Mennesklig svikt

  Rønstad påpeker at feilen som oppstod ikke var veldig systemavhengig, men en følge av en menneskelig svikt i laget.

  SOFTs fagleder håper mange nå tar seg tid til å lese rapporten grundig.

  - Vi er veldig sårbare for skarpe kanter, IRATAs retningslinjer fokuserer også veldig på det, så det mangler ikke på henstillinger. Jeg håper våre medlemmer leser rapporten og tar lærdom av den. Menneskelig svikt kan oppstå, men fokuset på sikkerhet kan ikke repeteres ofte nok. Det er så store konsekvenser om noe går galt.

  Berømmer IRATAs åpenhet

  Rønstad berømmer IRATA for det grundige arbeidet de har lagt i rapporten, og at den deles fritt, slik at andre aktører kan ta lærdom.

  - IRATAs åpenhet bør være til inspirasjon for både oss og andre aktører i tilsikringsbransjen om å dele i fremtiden. Vi er kanskje konkurrenter, men når det gjelder akkurat de sikkerhetskritiske tingene er det viktig at vi er villige til å dele erfaringer, avslutter Rønstad.

  Avdødes arbeidsgiver, Bilfinger Salamis UK Limited ble tidligere i år idømt en bot på £100 000 for brudd på de britiske retningslinjene Work at Height Regulations 2005’ punkt fire som omhandler organisering og planlegging av arbeid i høyden.

Powered by Labrador CMS