Nye krav for oppbevaring av kjemikalier

Publisert

1. juli trer en ny storulykkeforskrift i kraft for bedrifter som oppbevarer kjemikalier. Allmennheten skal informeres, det blir bedriftenes ansvar. 

Endringen kommer for å implementere EU-krav som allerede har vært gjeldene i 3 år.

Formålet med storulykkeforskriften er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår.

De nye kravene er varierer i forhold til hvor mye kjemikalier som oppbevares. Bedrifter i oljebransjen havner kategorien for de som oppbevarer mye kjemikalier. Her er det hovedsakelig to store endringer i forskriften:

  1. Bedrifter med mye kjemikalier er pålagt å spre informasjon til allmennheten. Det skal sendes ut informasjon til de som bor i nærheten av kjemikaliene om sikkerhetsrutiner og hvordan bedriften forebygger ulykker. Denne informasjonen skal også være tilgjengelig på nett.
  2. Det kommet krav om en strategi i form av et dokument som skal sendes til kontrollmyndigheten. Der skal det stå hvordan det jobbes for å forhindre ulykker, detaljer om vedlikehold og hva som skal gjøres dersom noe skjer.
  3. DSB er koordinerende myndighet for storulykkeforskriften. Forskriften er Norges måte å implementere  EU-direktivet Seveso IIIs krav.

    En forskift har vært på plass i Norge siden 1990, dette er andre gang den revideres, det forteller Arne Johan Thorsen i Petroleumstilsynet.

    For mer informasjon om storulykkeforskriften se Petroleumstilsynets nettsider.

Powered by Labrador CMS