Uenighet om ny arbeidsmiljølov

Publisert

Midlertidige ansettelser skaper debatt.

I forslaget til ny arbeidsmiljølov åpner Høyre og FrP for flere midlertidige ansettelser i inntil ett år. Regjeringen ønsker også en ny diskusjon om den såkalte «fireårsregelen» for vikarer.

Anders Øwre-Johnsen, konsernsjef i Adecco Norge ser positivt på det nye forslaget.

Veldig mange av de som jobber hos oss forsvinner inn i faste stillinger. Det er ingen tvil om at forslaget vil gjøre det enklere for unge og uerfarne å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Det er jeg helt sikker på, sa Øwre Johnsen i et videointervju publisert på enerWE.no tidligere denne uken.

Hans Thore Smedbold (bildet) i Proactima er ikke enig. Han mener det er mange gode grunner til ikke å åpne for flere midlertidige ansettelser.

En god grunn er det norske trepartssamarbeidet, sier Smedbold til enerWE.no. For at dette skal fungere kreves ordnede forhold på arbeidsplassen og trygghet om egen arbeidssituasjon.

Den norske modellen har bidratt til lojalitet, høy grad av innovasjon og kunnskapsdeling og effektive medarbeidere.

Smedbold ser også dette i et HMS-perspektiv.

Trygghet er viktig for helsa og for muligheten for et godt HMS arbeid.

Skal vi fortsette å være andereledes må vi tørre å velge andre løsninger enn alle andre, avslutter han.