helikopterhelo
helikopterhelo

Bransjen må samarbeide om nytt helikopter

Publisert

Behovet for helikoptertyper henger ikke sammen med aktivitetsnivå. 

Selv om det nylig innførte flyforbudet for Super Puma-helikoptrene ikke har hatt nevneverdig effekt på på offshoretransporten, mener Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for Safe i Statoil at bransjen ikke kan basere seg på kun en helikoptertype.

Til Stavanger Aftenblad påpeker Teige at behovet for flere helikoptertyper ikke har med aktivitetsnivået å gjøre, men muligheten til å ha alternativer dersom en type svikter.

Han mener bransjen nå må samarbeide om å utvikle en ny helikoptertype til persontransport pa norsk sokkel.

- Det har vært helt sentralt at det ikke holder med en helikoptertype. Bransjen er helt avhengig av å ha to typer tilgjengelig, slik at vi har en reserve hvis en svikter. Hadde vi satset kun på Super Puma, ville transporten til plattformene vært rammet nå, sier Teige til Aftenbladet.