Gjøa Semi February 2015Two persons walking through the process area, seen from above
Gjøa Semi February 2015Two persons walking through the process area, seen from above

Kostnadskuttene setter HMS i fare

Publisert

Ptils rapport om risikonivået skaper bekymring over HMS-utviklingen.

Petroleumstilsynet (Ptil) la i dag frem sin rapport Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Rapporten viser en negativ utvikling på flere områder siden i fjor, og tilsynet påpeker at tallene kan være et varsku om at flere tiltak må settes inn.

—RNNP-resultatene indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold til NTB.

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, vipper pilen i motsatt retning for 2015. Blant annet var det flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret, og én dødsulykke.

Dødsulykken på COSL Innovator på årets nest siste dag var den første på norsk sokkel siden 2009.

Det er ellers et sprik i resultatene for de ulike produksjons – og driftsområdene, og noen anlegg sliter mer enn andre med å nå bransjemålene. Likevel, jevnt over beveger trenden seg i feil retning. I 2015 ble det blant annet registrert ti hydrokarbonlekkasjer på sokkelen der mer enn 100 gram lekket ut per sekund. Dette er det høyeste antallet som er registrert siden 2011. Pa land ble det registrert 13, altså nesten en dobling av antallet som var på syv i 2014.

Det har gått litt fort i svingene

— Det er veldig bekymringsfullt, men det bekrefter det vi har fryktet hele veien at kostnadskuttene og nedbemanningene begynner å slå inn over HMSen. De har ikke slått så massivt inn i tallmaterialet ennå, det er en svak forverring, men det er ikke dramatisk ennå, sier Roy Erling Furre, 2. Nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE til enerWE.

Selv om det ikke er dramatisk ennå, påpeker Furre at det kan bli det i fremtiden, og påpeker at selskapene kan begrense seg litt når det kommer til kostnadskutt. Furre sier han ikke har noe imot sunne kostnadskutt, men at det har gått litt for fort i svingene, og man dessverre ikke ser noen tegn til reduksjon i kuttene.

Reklame (saken fortsetter under)

https://vimeo.com/157152222

— Bekymringen er at dette kan bli dramatisk verre i fremtiden hvis det fortsetter. Man mister veldig mye HMS-kompetanse i disse dager med alle oppsigelsene og nedbemanningene. I tillegg er arbeidstakernes tillitsvalgte og verneombud kraftig svekket, de er utrygge og tør ikke lenger heve stemmen og ta tak i viktige saker, sier Furre.

Tillit og trygghetsfølelse

Spørreundersøkelsen utført blant de ansatte offshore viser at de i større grad enn tidligere synes selskapene nedprioriterer HMS. Arbeiderne rapporterer også at de oppleveri økt grad å være presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten, og at de i mindre grad selv kan påvirke HMS-situasjonen.

—I tider som nå, hvor effektivisering, innstramming og sparing preger næringen, er det ekstra viktig å verne om og forsterke etablerte møteplasser og prosjekter som skal forbedre sikkerheten. Det er også viktig å opprettholde et godt partssamarbeid, som ofte settes under press i nedgangstider, sier Myhrvold til NTB.

Også Furre påpeker at det har vært dramatiske kutt i HMS-opplæringen, og frykter det vil gi seg utslag i fremtiden.

— Ikke alt som kan telles teller, og ikke alt som teller kan telles. Det er enkelte ting som ikke kan tallfestes i statistikk, sånn som tillit og trygghetsfølelse som også er viktig i HMS-sammenheng, understreker Furre overfor enerWE.