Nå blir det tydeligere krav til kurs

Publisert

Norsk olje og gass med 12 reviderte planer for opplæring.

Norsk olje og gass publiserte forrige uke reviderte retningslinjer for sikkerhets – og beredskapsopplæring. Den siste oppdateringen av retningslinje 002 består av hele 12 nye planer for opplæring.

Innen 12 uker etter publisering skal kurstilbydere tilby kurs i henhold til de nye planene.

Revisjonen er et resultat av samarbeid mellom Norsk olje og gass, Norsk Rederiforbund, Ptil og fagforbundene.

Bedre arbeidsverktøy

I følge Målfrid Rønnevik, fagsjef kompetanse i Norsk olje og gass har det tidligere kommet veldig mange spørsmål om retningslinje 002, og at et viktig mål for denne revisjonen har vært å bedre språk og struktur.

- Vi mener at vi med bedre struktur i retningslinje 002 og med overgang fra fagplaner til plan for opplæring, har fått bedre samlet beskrivelse av krav til kurs og innhold i disse. Plan for opplæring vil gi et bedre arbeidsverktøy for kurssentrene enn det vi hadde tidligere, sier Rønnevik til enerWE.

 • Tre ting som skiller HMS-kulturen i oljebransjen og energibransjen (Aak Safety - Reklame)
 • Tydeligere krav til kompetanse

  De reviderte retningslinjene gir også tydligere føringer for hva kursene skal inneholde.

  - Et viktig mål med revisjonen er også å få klarlagt tydeligere hvilken kompetanse kursdeltakerne skal ha etter endt kurs. Dette har vært en av føringene for revisjon av fagplanene. På denne måten ønsker vi å få forbedret kvalitet i opplæringen, sier Rønnevik.

  • Ny trend innen opplæring (Mintra Trainingportal - Reklame)
  • Tidligere har det vært opp til opplæringssentrene hva som skulle fokuseres på i repetisjonskurs, nå har Norsk olje og gass, fagforbundene, Ptil og Rederiforbundet spesifisert hva også disse kursene skal inneholde i større grad enn tidligere.

   Flere endringer i 2016

   I februar kommer en ny runde med endringer, da publiseres det også nye planer for opplæring for førstehjelpskurs og kurset Helicopter Landing Officer.

   Når det gjelder oppfølging av at endringene er implementert påpeker Rønnevik at Norsk olje og gass har en egen godkjenningsordning for sikkerhets- og beredskapskurs.

Powered by Labrador CMS