Skremmende tall for skade på utstyr som skal forhindre brann og eksplosjoner offshore

Publisert

Stor økning i EX-beskyttelse med skader de siste to årene.

Eva Kristin Tvedt er IEC EX Certification Manager i Karsten Moholt. Hun finner tallene som nå registreres svært bekymringsverdige.

- Fra 2010 til 2013 var ca to prosent av utstyret som kom inn til oss uten intakt EX-beskyttelse. I 2015 har denne andelen økt til 20 prosent, forklarer Tvedt.

Mange potensielle tennkilder der ute

Motorer, pumper, UPS skap og lignende utstyr på offshoreinstallasjoner skal inneha EX-beskyttelse for å forhindre at utstyret kan antenne en eventuell prosesslekkasje. EX-beskyttelsen krever jevnlig vedlikehold for å sikre at den er intakt.

- Når vi får inn utstyr til vedlikehold med store skader på EX-beskyttelsen, betyr det at utstyret vil kunne bli en kraftig tennkilde dersom det oppstår en gass-eller oljelekkasje i prosessen. Utsetter man vedlikeholdet på EX-utstyr vil dette kunne øke sannsynlighet for større ulykkeshendelser med konsekvenser for personell om bord.

Får bare inn en liten andel

Prosentandelen med skadet EX-beskyttelse har økt vesentlig siden 2013. Tvedt forklarer at det er en klar tendens at bransjen utsetter vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr, og at dette er urovekkende i et storulykkeperspektiv.

- Det er viktig at ledelsen forstår hvor man kan spare og hvor man ikke kan spare kostnader. Vi ser en skremmende økning i skadet EX-beskyttelse på utstyr, og tennkildekontroll er en svært viktig barriere, avslutter Tvedt.