Statoilansatte syke av arbeidspress, mener Industri Energi

Publisert

Rekordhøyt sykefravær blant forpleiningsansatte.

De forpleiningsansatte i Statoil – som sørger for blant annet renholdet og maten på plattformene – har et sykefravær på rekordhøye 12 prosent.

Aldri vært så mange syke

Bemanningen for denne gruppen er redusert med rundt 100 personer og er nå i underkant av 1000, skriver Dagens Næringsliv.

– Sykefraværet har aldri vært så høyt som i år. Forpleining har alltid hatt litt høyt sykefravær, men ikke så høyt som det har vært siden januar i fjor, sier leder Per Steinar Stamnes i Sokkelforeningen i Statoil. Stamnes hører selv til forpleiningen, som hittil i år har hatt et sykefravær på over 12 prosent. Det tilsvarer at hver åttende ansatt til enhver tid er borte fra jobb på grunn av sykdom.

  • Les også: Milliardkontrakt til Aker Solutions på norsk sokkel
  • Syke av arbeidspresset

    Fagforeningen Industri Energi mener nedbemanningene og effektiviseringstiltakene i selskapet har vært så tøffe at de forpleiningsansatte blir syke av arbeidspresset.

    – Vi vet jo at alt som skjer nå i oljebransjen med nedskjæringer og effektivisering, medfører økt sykefravær. Vi får rapporter fra flere hold som vitner om dette, sier leder Leif Sande i Industri Energi. Han mener det er på tide at bransjen tar det høye sykefraværet alvorlig.

    – Fagforeningen forsøker å si fra. Dette kan ikke fortsette når det fører til syke mennesker, sier Sande.