Hilde Nyman går inn som partner i enerWE

Hilde Nyman begynte som journalist i enerWE i oktober i år. Nå kjøper hun 5 % av aksjene i selskapet.

— Det er en stor styrke for enhver arbeidsplass å ha ansatte på eiersiden. Jeg har stor tro på konseptet enerWE - ellers hadde det ikke vært interessant å kjøpe en minoritetspost. Nå gjenstår det bare se selskapet vokse “inn i himmelen”, jeg skal i alle fall gjøre mitt, sier Nyman.

Chul Christian Aamodt er gründer og administrerende direktør i enerWE. Han setter stor pris på at Hilde Nyman nå går inn som partner i selskapet.

— Jeg har alltid hatt som filosofi at ansatte bør være medeiere i den type selskap som enerWE er. Det bidrar til et fellesskap utover det å bare være kolleger. Eierskap gir motivasjon for å tenke langsiktig og strategisk. I tillegg vil også alle ansatte få uttelling dersom selskapet vokser og lykkes økonomisk.

— Nå har jeg vært en del av enerWE-teamet i tre spennende år, og jeg tror de neste tre årene blir enda bedre, sier Anders Lie Brenna, ansvarlig redaktør i enerWE.

Ansattes eierposter i enerWE

AksjonærAndel
SCREENSAILOR AS (Chul Christian Aamodt)51%
Hilde Nyman5%
Anders Lie Brenna5,8%
Sum61,8%