Her er områdene der Miljødirektoratet sier nei til vindkraft

Publisert

Som en del av NVE's arbeid med nasjonal ramme for vindkraft på land skal forskjellige etater levere inn sine innspill på de 43 områdene som NVE har pekt ut.

Arbeidet skal legges frem 1. april, men flere av aktørene som er involvert har nå kommet med sine temarapporter. En av de er Miljødirektoratet.

I sin temarapport har Miljødirektoratet pekt ut deler av 43 analyseområder som det i henhold til bestillingen fra Klima- og miljødepartementet "av hensyn til miljø, ikke er akseptabelt at inngår i den nasjonale rammen". Disse områdene er skravert ut slik at man ser hvordan de overlapper med de utpekte områdene.

Samtidig presiserer Miljødirektoratet at selv om de med disse kartene peker ut hvor de mener det ikke er akseptabelt å bygge vindkraft, så må ikke det automatisk tolkes som et klarsignal om at det er fritt frem å bygge ut i de øvrige delene som ikke er skravert ut.

Miljødirektoratet skriver på sin hjemmeside at de har basert sine anbefalinger på miljøinteresser relatert til: