Her er oljeselskapene som ansetter

Publisert

Vi skal leve av olja i mange tiår fremover

Tallet på arbeidsløse i Rogaland vil trolig gå noe ned i år, anslår Nav i Rogaland. Mange mener at bunnen er nådd.

Allikevel taper oljebransjen samfunnsdebatten. På petroleumsfag i Trondheim er det nå bare rundt 90 studenter igjen fordelt på fire årskull, og bare to av dem er studenter på førsteåret.

– Nå står vi overfor et grunnleggende veivalg om Norge skal bruke de mulighetene som naturen har gitt oss til fortsatt å gi et fantastisk velferdsnivå til befolkningen, eller om vi skal velge å la ressursene ligge og akseptere et lavere velferdsnivå. Det er et grunnleggende veivalg for det norske samfunnet, sa Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, Administrerende direktør i Norsk olje og gass i et videointervju med enerWE forrige uke.

Christoffer Hovde er New Generation HR Manager i Telia. Han mener oljebransjen må gå i seg selv og tenke utenfor boksen for igjen å bli en attraktiv arbeidsgiver for de unge.

Nå søker operatørselskapene etter nyutdannede

Lundin ønsker gi et signal til den kommende generasjonen. Frøydis Eldevik er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Lundin. Hun forteller til enerWE at de nå aktivt søker nyutdannede for første gang som selskap.

Vi ønsker å ta dette ekstra ansvaret, i en tid hvor det er krevende for nyutdannede i vår bransje å få sin første jobb. Samtidig håper vi på at det gir et signal om at det fortsatt er mange muligheter for de som velger relevant utdanning i dag, og er ferdig om noen år frem i tid, sier hun til enerWE.

Statoil søker lærlinger

Også Statoil ønsker gi et signal til morgendagens helter.

- Vi er et selskap i stor endring, men vi vil alltid ha behov for å tiltrekke oss høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, forteller Andreas Holst til enerWE.

Holst er Vice President Learning and Development i Statoil.

- På tross av omstilling og bemanningsreduksjon, styrker vi satsningen på lærlinger og graduates. Med våre planer for selskapet og norsk sokkel er vi helt avhengig av at studentene utdanner seg til vår industri. Vi har et langsiktig perspektiv på kompetanseutvikling. Det tar 4 år å utdanne en fagarbeider, 3-5 år å utdanne en ingeniør.

Han forteller til enerWE at Statoil har tatt inn 65 graduates som starter til høsten i år. Det er en økning med rundt 20-25 personer fra i fjord.

- Ambisjonen er krystallklar – dette skal økes ytterliggere, sier Holst. Vi skal være et reelt alternativ for ungdommen.

I tillegg til nyansatte fra høyskoler og universitet, starter 145 lærlinger hos Statoil i august på sitt toårige læreløp. Det er 13 flere enn ifjor.

- Læreløpet er toårig, og det å ha nærmere 300 ungdommer fordelt på våre landanlegg, plattformer og laboratorier er noe jeg er stolt av, og noe jeg vet alle våre veiledere ute på anleggene setter veldig pris på.

Holst vet godt at ungdommen er klar over den store omstillingen i bransjen.

- De tenker seg godt om når de gjør sine utdanningsvalg. Den utfordringen må vi ta, og vise med handling at vi mener alvor. Vi vil jobbe enda tettere med våre gode samarbeidspartnere på universiteter og høyskoler, både når det gjelder oppgaveskriving, hospitering, sommerjobber og praksisplasser for nyutdannete. Dette gir oss en unik mulighet til å bli kjent med studentene, og studentene får en god forståelse av vårt selskap og vår industri.

Mange nye sommerprosjekter

150 studenter er klare for sommerprosjekter i Statoil til sommeren.

- Interessen her er stor, og vi leter etter flere interessante sommerprosjekter. Sist i går identifiserte vi 2 nye sommerjobber – og flere vil komme, forteller Holst. Vi er interessert i kandidater som står for noe og som synes det er spennende å jobbe med de utfordringene vi står overfor. De må ønske å jobbe med olje og gass, med nye energiformer som vindmøller og bidra til å utvikle gode og miljøvennlige løsninger.

Også Oljedirektoratet søker etter sommervikarer.

- Oppgavene gir et godt innblikk i Oljedirektoratets arbeidsoppgaver og du får gode muligheter til å lære om prosessene som omhandler leting på norsk sokkel, skriver Oljedirektoratet om stillingen innen petroleumssystemer.

Wintershall fortsetter å rekruttere

Tone Samuelsen, HR-direktør i Wintershall Norge sier til enerWE at de fokuserer på økt produksjon og utvikling av selskapets prosjektene.

- I 2017 fortsetter vi å rekruttere til relevante stillinger, samtidig som vi utnytter synergier på tvers av organisasjonen.

22.000 nye oljejobber

Fra 2018 til 2020 vil det bli 22 000 nye ansatte i olje- og gassindustrien, viser nye tall fra forskningsinstituttet IRIS.

- Vi trenger gode realister og teknologer for å forme og utvikle fremtidens løsninger. Mange av jobbene vi vil ha i fremtiden, kjenner vi ikke til innholdet i ennå. Det som er sikkert er at mye vil være knyttet opp mot teknologi, sier Evelyn Blom-Dahl til enerWE.

Blom-Dahl jobber som kompetanserådgiver i Norsk olje og gass.

- Ifølge bransjeforeningen vil det i tiden fremover skje store endringer innen olje- og gassektoren som følge av at de er på vei inn i et generasjonsskifte. Mange av de som jobber i oljebransjen i dag kom inn på 70-tallet og snart er på vei ut i blant annet pensjon.

Hun minner om at vi fortsatt leter og finner nye olje- og gassressurser.

- Ta Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen som eksempel. Det er planlagt å produsere fra 2020 til 2070. Skal vi få det til, er vi avhengige av å ha unge folk med kompetanse til å produsere energi til en voksende befolkning, på en bærekraftig måte, sier Evelyn.

Facebook-gruppe for ledige stillinger

enerWE har nylig opprettet en facebook-gruppe for ledige stillinger i olje- og gassbransjen.

- Her kan alle som ønsker det kostnadsfritt poste lenker til ledige stillinger, forteller Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE.

 • Klikk her for å bli med i facebook-gruppen
 • Aamodt forteller at Facebook-gruppen snart har 400 medlemmer.

  Økt interesse for å promotere ledige stillinger.

  - Vi har fått flere henvendelser fra selskap som ønsker profilere sine stillinger på enerWE. Denne uken har vi publisert ledige stillinger for Oliasoft og Mintra Group.

  • Oliasoft søker softwareutviklere
  • Mintra Group søker prosjektleder
  • Aamodt forteller at enerWE ikke tilbyr en søkedatabase for ledige stillinger, men at de tenker mer helhetlig rundt det å løfte frem selskap som attraktive arbeidsgivere.

   - Vi jobber med selskapene på årsbasis, og løfter frem gode historier ved hjelp av tekst og video. Når medlemmer i TEAM enerWE har ledige stillinger, så blir dette en naturlig del av det strategiske samarbeidet.

   Folk fra olja er attraktive i andre bransjer

   Rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben videregående skole oppfordrer folk fra olja om å søke jobb i skoleverket.

   - Skoleverket, og spesielt yrkesfagene, har et stort behov for lærere med erfaring fra dagens arbeidsmarked, og kjennskap til morgendagens kompetansekrav.

   Shara Mabast Ali er initiativtakeren til InOILvation. Målet er at tidligere ansatte i olje- og gassbransjen skal ta med seg sin kompetanse til bedrifter utenfor næringen

   - InOilvation ble startet  for å bevise at arbeiderne fra olje- og gassbransjen kunne mye mer enn bare olje og gass, forteller hun til enerWE. Den kompetansen og erfaringen de har er helt unik. De har jobbet med svært avanserte teknologier som er i verdens klasse.

   Hun forteller at det var innmari trist å se folk fra olja som satt hjemme med kompetansen sin og ikke fikk brukt den i andre bransjer.

   Kathleen Offman Mathisen er Global HR and Internal Communication Director i Grieg Seafood ASA. Hun gikk fra DOF Subsea til Grieg Seafood.

   - Overgangen fra subseanæringen til oppdrett har gått overaskende bra sett i lys av at det er to ulike bransjer, forteller hun til enerWE. Å forvalte humankapitalen fra en næring til en annen har flere likheter en ulikheter. Styrken min har vært den internasjonale erfaring jeg har med meg, god fagkunnskap om ledelse i bunn og evnen til å lytte og stille de riktige spørsmålene. Jeg tror at ved bransjebytte så er læringsvillighet hos enkeltpersoner avgjørende for om man vil lykkes eller ikke.