Her er alle Norges vindkraftverk

Publisert

NVE forteller i en pressemelding at de har laget en komplett oversikt over alle norske vindkraftverk som er satt i drift.

- Vindkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. Vi merker en økende interesse for informasjon om vindkraftens betydning for kraftsystemet. Det er i dag mer vindkraft under bygging i Norge enn det som er i drift, og det ventes en flerdobling av vindkraftproduksjonen i Norge de neste årene, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

NVE har laget en innsynsløsning, som de har gjort tilgjengelig på sin hjemmeside. Siden gir en oversikt over blant annet forventet produksjon, installert effekt, turbintyper og eiere for de ulike kraftverkene.

Løsningen er ganske lik den tilsvarende tjenesten for norske vannkraftverk.

Databasen er basert på informasjon som kraftverkseiere sender inn til NVE både når kraftverket konsesjonsbehandles og settes i drift, eller når det gjøres store endringer. Oversikten viser blant annet at det i dag er omtrent 500 operative vindturbiner i Norge, at Rogaland har hatt størst utbygging med nær 400 MW installert kapasitet. Gjennomsnittelig turbinstørrelse er 2,3 MW.

- Formålet med innholdet er både å gjøre det enkelt for andre å bruke NVEs informasjon om vindkraftverkene i Norge. Vi ønske også å gjøre det enklere for kraftverkseiere og andre å melde fra til oss om eventuelle feil, unøyaktigheter eller mangler. Sammen med NVEs konsesjonsdatabase gir denne oversikten et godt bilde av utviklingen i vindkraftbransjen, sier Skrivarhaug.

Her kan du se oversikten over alle vindkraftverkene.

Les også: