Her anbefaler NVE at det legges tilrette for havvind i Norge

Publisert

Ved årsskiftet 2012/2013 utarbeidet NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind.

- Vi mener det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning for anbefalingene som ble gitt den gang. Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs nå, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning, skriver NVE i et innlegg på sin hjemmeside.

NVE har tidligere i sin  Havvindrapport konkludert med at områdene Sørlige Nordsjø I eller II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya nord skilte seg ut med gode teknisk-økonomiske forhold og muligheter for nettilknytning innen 2025.

- NVE vurderer at kostnadene på havvind har sunket raskere enn det som ble lagt til grunn i den strategiske konsekvensutredningen. Dette endrer likevel ikke på rangeringen av områdene, skriver NVE.