Hentet 6,5 millioner til flyvende vindkraft

Publisert

Kitemill er et norsk selskap som vil revolusjonere vindkraftbransjen ved å bruke flyvende drager (kite) til å generere vindkraft fra stabile vinder i høyere luftlag. Selskapet har sitt hovedkontor på Voss, og har et avdelingskontor på Lista. Selskapet har seks ansatte, og fikk sin første kommersielle kunde i 2015.

Nå forteller de at de har lykkes med å hente 6,5 millioner til satsingen sin gjennom folkefinansiering.

- Målet med folkefinansierings-kampanjen var å få inn nye investorer i selskapet for å gjøre miljøselskapets løsninger raskere tilgjengelig for det kommersielle markedet, skriver Kitemill på sin hjemmeside.

Kitemills største aksjonær i dag er økobonden, gründeren og investoren Jon Gjerde, med familie, fra Voss.  I tillegg er det sterke industrielle partnere på eiersiden, representert ved blant annet Kongsberg Innovasjon  AS, Lundevågen Holding AS (Einar Øgrey Farsund) og Transition Robotics fra USA. Noen av de første som tegnet seg i den pågående folkefinansieringskampanjen var Voss Sparebank, med 1,5 millioner kroner.

- Dette gjør vi fordi vi har stor tro på Kitemills teknologi og deres evne til å kommersialisere denne i fremtiden. Det er viktig å støtte opp under næringer i vekst på Voss, sier administrerende banksjef Kjell Jostein Bø i Voss Sparebank.

- Dette gjør det mulig for ikke bare tunge investorer, men også folk flest, å gå inn på eiersiden. Mange ønsker å bidra til et grønt skifte i verden. Kitemill kan utgjøre en forskjell, ved vår miljøvennlige teknologi som produserer energi uten å etterlate inntrykk menneskeskapte avtrykk i naturen, sier Kitemills daglige leder, Thomas Hårklau.