Bakgrunnbilde: Anders Lie Brenna
Bakgrunnbilde: Anders Lie Brenna

— Helt siden ungdomsskolen har jeg drømt om å studere petroleum

Emilie Shaw ønsker å jobbe i et mannsdominert yrke for å vise at også kvinner kan!

Publisert Sist oppdatert

Drømmen gikk i oppfyllelse

Emilie Shaw kommer fra Hvaler utenfor Fredrikstad. Selv om ingen i hennes familie har jobbet i olja, så har hun hatt lyst til å studere petroleum helt siden hun gikk på ungdomsskolen. Denne høsten gikk drømmen hennes i oppfyllelse. Hun pakket kofferten og satte kurs mot Trondheim og NTNU.

Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe i oljebransjen. Nå får jeg nettopp denne muligheten.

Emilie Shaw, student

— Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe i oljebransjen, forteller hun til enerWE. Nå får jeg nettopp denne muligheten.

Hun gikk først et år på universitetet i Bergen før hun kom inn på Petroleumsfag på NTNU.

— Det var en stor forandring å flytte ut og bo for seg selv, forteller hun. Man får mye mer kontroll over egen hverdag. Da er det også lett å bli distrahert, så man må være disiplinert nok. Det er mye å holde på med på en gang, så man må ha tunga rett i munnen.

Får du jobb da?

Siden 2014 har mer enn 50.000 oljejobber forsvunnet. Det har ført til en nedgang i søkertallet til Petroleumsfag.

Da jeg fortalte til familie og venner at jeg skulle begynne på Petroleumsfag, så stilte mange spørsmålet: Får du jobb da?

Emilie Shaw, student

— Da jeg fortalte til familie og venner at jeg skulle begynne på Petroleumsfag, så stilte mange spørsmålet: Får du jobb da?

Hun innrømmer at det har gjort henne litt usikker.

— Men så er det jo sånn at mange av de som har jobbet i bransjen i lang tid er på vei ut av bransjen, så det er jo behov for nye hoder inn i bransjen.

Egil Tjåland er Instituttleder ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU. Han forteller til enerWE at stemningen ved instituttet er god.

— Studentene merker en mye større optimisme i markedet. Så er det også et tilløp til at studenter flytter fra andre linjer over til petroleum.

— Begynner selskapene å jakte på studenter igjen?

Ja, jakter oljeselskapene på studenter igjen.

Egil Tjåland, NTNU

— Ja, nå kommer de igjen. Nede på oppslagstavlen er det nå tre-fire oljeselskaper som skal ha bedriftspresentasjoner.

Innen 2030 har mer enn halvparten av de ansatte i Equinor gått av med pensjon

Equinor er et av selskapene som for tiden rekrutterer.

Morten Eek (Foto: Equinor)
Morten Eek (Foto: Equinor)

— Vi har sett at alderssammensetningen i selskapet er slik at en pensjonsbølge vil inntre i årene fremover, og derfor møter vi dette med å planlegge tidlig rundt erstatningsrekrutering, forteller Morten Eek, Kommunikasjonssjef for UPN, Norsk sokkel i Equinor til enerWE.

Han forklarer hvordan selskapet også legger til rette for erfaringsoverføring fra de som har vært lenge i bransjen over til morgendagens helter.

— Vi begynner tidlig for at de erfarne kollegene våre, både på sokkelen og på land, kan dele kompetanse og innsikt om utstyr og anlegg til nyutdannede som kommer inn i selskapet.

Oljeselskapene bør tenke mer langsiktig

Selv om stemningen er på vei opp, så har Egil Tjåland en oppfordring til oljeselskapene.

Oljeselskapene burde tenke mer langsiktig. Det ville gi mer forutsigbarhet for rekrutteringen. Men rekrutteringen følger konjunkturer og markedskrefter.

Egil Tjåland, NTNU

— Oljeselskapene burde tenke mer langsiktig. Det ville gi mer forutsigbarhet for rekrutteringen. Men rekrutteringen følger konjunkturer og markedskrefter.

Egil Tjåland forteller at de denne høsten hadde en kvote på litt mer enn 20 studenter.

— Ettersom tilgangen på jobber og interesse har falt, har vi redusert antall studieplasser. Vi ønsker opprettholde et lukket studium med høye opptakskrav fra videregående. For oss er det viktig at de som studerer Petroleumsfag holder høy kvalitet.

Bransjen som har bygget Norge

Emilie Shaw forteller at hun ønsket å jobbe i olja fordi det er den bransjen som på mange måter har bygget Norge. Dette faller i god jord hos Egil Tjåland.

— Ja, ungdom bør søke seg til petroleumsfag fordi det er en viktig bransje. Vi har et studietilbud innen petroleumsfag skreddersydd for norges største industri - oljeindustrien. Vi ser oss som en viktig bidragskilde i utdanning i uoverskuelig framtid. Vi ønsker å fortsette å være hoffleverandør av toppfolk innenfor faget. Om konjunkturene endrer seg, så tenker vi mer langsiktig. Vi investerer og bygger i dårlige tider og høster i gode tider.

Morten Eek understreker at det er klokt av ungdom å rådføre seg og veie for og imot når de skal velge studieretning, og det vil komme faser også i deres industri der det kan være mer krevende å komme inn i jobbmarkedet.

— Samtidig har vi sett at mange med ingeniør- og fagarbeiderbakgrunn som ansettes i dag har med seg ekstra kompetanse, gjerne innen felt som digitalisering, IT eller økonomi og andre områder. Det gjør at det ikke bare er innen oljefag en trenger jobbe i industrien selv om en har valgt å ta det som utgangspunkt for en studieretning. Bakgrunn innen energi og geologi mener vi er veldig anvendelig innenfor flere yrkesretninger, enten som direkte yrkesrelatert eller at det kan bygges på med andre gode kombinasjoner av fag.

Morgendagens klimastreikende helter

Oljebransjen er nå på vei opp igjen, men bransjen møter stor motstand. Ungdommen klimastreiker og krever rask avvikling av olje- og gassindustrien.

De mange som engasjerer seg er bekymret for en fremtid som trues av klimaødeleggelser, og det er en bekymring vi deler.

Morten Eek, Equinor

— De mange som engasjerer seg er bekymret for en fremtid som trues av klimaødeleggelser, og det er en bekymring vi deler, forteller Morten Eek. Verden må bruke mindre olje enn det vi ser er tilfellet i dag, og da må andelen av olje og gassen som fortsatt skal produseres ha lavest mulig utslipp.

Morten Eek forteller at Equinor ønsker et den klimastreikende ungdommen skal begynne å jobbe i deres industri og bidra til å finne løsninger på slike utfordringer

— Og ikke minst hvordan vi med behov for mye mer fornybar energi enn det som finnes utviklet i dag, kan bruke erfaringene fra olje og gass til å lykkes med omstillingen til et lavkarbonsamfunn. Det kan de bidra med om de vil jobbe i Equinor, intet mindre.

Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norge gir samme råd.

Kristin Færøvik (Foto: Lundin Norway)
Kristin Færøvik (Foto: Lundin Norway)

Det gir innflytelse å være på innsiden, og man får faktisk påvirke hvilke teknologiske løsninger som vinner frem. Det mener jeg er et flott ansvar å få og ta.

Kristin Færøvik, Lundin Norge

— Jeg sier alltid til de unge, som er usikre på sitt eget karrierevalg, at de bør vurdere sterkt å søke seg til petroleumsrelevante fag, sier Kristin Færøvik til enerWE. Morgendagens løsninger på de utfordringene vi står overfor globalt, skal også olje- og gassindustrien være med på å løse. Det gir innflytelse å være på innsiden, og man får faktisk påvirke hvilke teknologiske løsninger som vinner frem. Det mener jeg er et flott ansvar å få og ta.

Morten Eek og Kristin Færøvik får støtte av Egil Tjåland.

— Det er et spennende fagområde, og hvis man ønsker å endre bransjen ved å få en mer miljøvennnlig, så er det viktig å gjøre det på innsiden. Man kan gjøre bransjen bedre og mer miljøvennlig ved å stå i bransjen, ikke ved å stå utenfor bransjen.

Fremtiden er hybrid

Oljebransjen har en utfordring med å appellere til morgendagens klimastreikende helter. Den utfordringen mener Morten Eek at Equinor tar.

— Jeg tror det ligger i helt konkrete og synlige bevis på at her kan man få jobbe med store, framtidsrettede prosjekter. Vi fikk nettopp den gledelige nyheten om at vi tilbys å bygge ut verdens største havvindpark, Doggerbank, i Storbritannia. Jeg tror mange ser slike prosjekter som utrolig inspirerende, ja rett ut, en mulighet for å en drømmejobb. Vi er et bredt energiselskap, og i det ligger det at man kan jobbe med et spekter av fagfelt hos oss. Mange av ingeniører på for eksempel havvindprosjekter jobber på tvers av olje, gass og fornybart. Det er vi opptatt av vise fram for de unge som er nysgjerrige på oss som selskap.

I fremtiden blir det et behov for de som har kunnskap på tvers.

Johan Hustad, NTNU

Johan Hustad er direktør for NTNU Energi. Han forteller til enerWE at de har opprettet nye professorat der de også rekrutterer studenter som har en hybrid kompetanse knyttet til digitale verktøy innenfor petroleum, automatiseringsteknikk og kybernetikk koplet til petroleum.

— Vi har blant annet ansatt et par-tre nye professorer innen big data petroleum, og så er det mulig å se på cyber security innenfor olje og gass. I fremtiden blir det et behov for de som har kunnskap på tvers.

"Stolt oljestudent"

Idar Martin Herland i Equinor lanserte nylig Facebookkampanjen "Stolt oljearbeider".

— Jeg kjenner på en voldsom stigmatisering. Det er ikke godt, fortalte Idar Martin Herland i Equinor til enerWE forrige uke. "Alle" mener at jobbene våre egentlig er overflødige. Samtidig er vi alle tunge oljoholikere, uten reelle alternativer tilgjengelige. Men jeg er stolt av jobben min. Vi bidrar til samfunnet, ofte på bekostning av både helse og familie. Verden trenger det vi produserer, og landet trenger pengene.

enerWE spør Idar Martin Herland om også studentene som ønsker seg en jobb i olja burde lansere sin egen "Stolt oljestudent-kampanje".

Som aktiv bidragsyter på innsiden av bransjen, vil dagens studenter være med på å gjøre en forskjell.

Idar Martin Herland, Equinor

— Petroleumsnæringen vil trenge kloke hoder for å realisere det grønne skiftet, og fylle det med et konkret innhold, svarer Idar Martin Herland til enerWE. Vi trenger å utvikle og fase inn ny teknologi. Som aktiv bidragsyter på innsiden av bransjen, vil dagens studenter være med på å gjøre en forskjell. Forøvrig ser det ut som om det vil bli gode jobbmuligheter for dem som starter å studere i dag. Det er ikke alltid det er like lurt å studere det samme som "alle andre". I dag ser vi at det er få som velger petroleumsfag.

Idar Martin Herland forteller til enerWE at han tar utfordringen, og at han skal opprette en Facebookkampanje som heter "Stolt oljestudent".

Oppfordrer kvinner til å søke seg mot Petroleumsfag

Selv om Emilie Shaw trives veldig godt på Petroleumsfag, så har hun et hjertesukk.

— Jeg har et ønske om å jobbe i et mannsdominert yrke for å vise at vi kvinner også kan. Samtidig er det litt dumt at det er så få kvinner her på studiet.

Jeg vil oppfordre jenter til å ta en sjanse og prøve å komme seg inn i petroleum og teknologi generelt. Det er kjempegøy og jeg tror dette er fremtiden.

Emilie Shaw, student

— På en parallell linje til vår er det kanskje 60 % jenter. På vår linje er det kun to jenter av totalt litt mer enn 20 studenter. Jeg vil oppfordre jenter til å ta en sjanse og prøve å komme seg inn i petroleum og teknologi generelt. Det er kjempegøy og jeg tror dette er fremtiden.

Morten Eek i Equinor forstår Emilie Shaw sitt hjertesukk.

— Vi tror lag som skal jobbe sammen trenger en bra balansert blanding, ikke bare i forhold til kjønn, men også med ulike fagbakgrunner og nasjonaliteter når framtidens energiutfordringer skal løses. Historisk har en kanskje sett at petroleumsfag har vært dominert av menn, men vi tror dette endrer seg og opplever å se at også kvinner søker seg til energibransjen mer enn tidligere. Det håper vi fortsetter.

Kristin Færøvik forteller til enerWE at det ikke er noen grunn til å overlate de mest spennende jobbene til menn.

— Å jobbe i en industri hvor du virkelig kan skape verdier, få arbeide med spørsmål som berører alt fra det mest nerdete innen teknologi til de store geopolitiske utfordringene, og det i en tid hvor verdens energiforsyning aldri har vært mer mangslungen, er simpelthen utrolig morsomt.

Får støtte av olje- og energiministeren

Men til tross for at Emilie Shaw er ganske alene som jente på Petroleumsfag, så har hun ingen planer om å slutte.

— Nei, drømmejobben er jo i olja.

Her får hun full støtte av Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Emilie Shaw har tatt en helt riktig utdannelse.

Kjell-Børge Freiberg,
Olje- og energiminister

— Emilie Shaw har tatt en helt riktig utdannelse, sier Kjell-Børge Freiberg. Vi har høy aktivitet i dag, og det skal vi fortsatt ha. Disse menneskene har vi definitivt bruk for. Jeg registrerer at det er økt søkning og interesse, og så er det bare å være veldig tydelig. Jeg skjønner at folk som skal velge sin yrkesvei og hvordan liv de skal leve tenker seg om. Til de har jeg bare en ting å si: Det er det klokeste du kan gjøre!

Emilie Shaw (Foto: Privat)
Emilie Shaw (Foto: Privat)

Emilie Shaw synes det er betryggende at statsråden har tro på valget hennes. Og hun gleder seg til en dag å kunne ta bruk av utdannelsen i det hun mener er en av Norges viktigste næringer.

Jeg ønsker å jobbe litt praktisk, kanskje ute på en rigg eller en oljeplattform.

Emilie Shaw, student

— Da ønsker jeg å jobbe litt praktisk, kanskje ute på en rigg eller en oljeplattform. Helst i kombinasjon med litt kontorjobb på land, og da gjerne på østlandet, avslutter hun før hun haster videre i den travle studenttilværelsen i det som mange år har blitt kåret til landets beste studentby.