- Denne transporten er spesiell og risikofylt

Frykter at flytting av kontrollsentral kan gå utover sikkerheten og beredskapen for helikoptertransporten i Nordsjøen.

Publisert

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne advarer i en pressemelding mot å flytte kontrollsentralen fra Sola til Østlandet.

Avinor vil flytte kontrollsentralen, og dens spesialtrente flygeledere for lufttrafikken i Sørvest-Norge og på kontinentalsokkelen, fra Sola utenfor Stavanger til Røyken mellom Oslo og Drammen.

- Dette går på at vi har et veletablert og profesjonelt kontrollsenter som har vært bygd og videreutviklet i mange år på Sola. Å flytte dette til Østlandet kan gå ut over sikkerheten og beredskapen til blant annet helikoptertransporten i Nordsjøen, poengterer Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen og heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

Han frykter at det over tid vil føre til at flygeledernes nærhet til helikoptermiljøet offshore og kompetansen om offshoreaktivitet vil forvitre.

- En stor mengde offshorearbeidere er avhengige av helikoptertransport for å komme seg til og fra jobb. Denne transporten er spesiell og risikofylt, noe vi historisk har opplevd med flere ulykker på både norsk og britisk sokkel. Tryggheten styrkes imidlertid av å vite at vi har et solid kompetansemiljø samlet på Sola. Det risikere Avinor nå å ødelegge, poengterer Ingvartsen og Ødegård.

Kontrollsentralen på Sola ligger på Stavanger lufthavn Sola, i gåavstand til Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS). Stavanger Aftenblad har satt fokus på Avinors flytteplaner, og at HRS selv mener flyttingen av 47 flygeledere kan svekke flysikkerheten under redningsoperasjoner.

Powered by Labrador CMS