Åpent om Norge godtar EUs nye helikopterregler

Publisert

Flyselskaper i EU kan legge inn anbud på det norske kortbanenettet, som Widerøe flyr i dag. Regjeringen mener det taler for å gjøre det samme når det gjelder helikoptertrafikken i Nordsjøen.

– I utgangspunktet er det vanskelig å si at det ikke er mulig å gjennomføre for helikoptersektoren, når vi har åpnet markedet på kortbanenettet for hele EU/EØS-området, sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet til Dagens Næringsliv.

– Det kan likevel være spesielle forhold i helikoptertrafikken som taler for et eget norsk regelverk offshore, understreker han.

Regjeringen har ifølge Karlsen ikke konkludert i spørsmålet om å innføre det nye EØS-regelverket, som vil gi utenlandske selskaper anledning til å drive helikoptertransport i Norge, med tilsyn fra hjemlandet.

Fagorganisasjonene frykter reglene vil gjøre det mindre trygt for norske oljearbeidere å komme seg til og fra jobb på sokkelen. Samferdselsdepartementet skal etter planen ha klar en konsekvensanalyse om saken i løpet av neste måned.