Oslo  20170131. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i vandrehallen etter debatt en tirsdag i Stortinget om redegjørelse om forvaltningen av ulv. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Oslo 20170131. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i vandrehallen etter debatt en tirsdag i Stortinget om redegjørelse om forvaltningen av ulv. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helgesens klimalov møter motbør

Publisert

Opposisjon og miljøorganisasjoner omtaler miljø- og klimaminister Vidar Helgesens nye klimalov «for tynn og pinglete».

Helgesen (H) legger fredag fram klimaloven, som i fjor ble sendt på høring og høstet rundt 1.300 svar og innspill. Regjeringen vil lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050, og forslaget til den nye loven får støtte av Venstre og KrF. Men miljøbevegelsen er ikke imponert, og generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge sier til Dagens Næringsliv at lovforslaget er for likt det opprinnelige høringsforslaget.

– Det er for tynt. Den eneste forsterkingen vi kan se, er at klimamålet for 2050 er tallfestet slik det ble avtalt i budsjettavtalen mellom de borgerlige samarbeidspartiene i 2016, sier hun.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson istemmer at forslaget er for svakt.

–Sammenlignet med Sveriges nye klimalov, som kom på plass for en måneds tid siden, er dette dessverre pinglete saker, sier han til avisen.

Sverige la fram et forslag til klimalov som er betydelig mer forpliktende enn Helgesens opprinnelige forslag, skrev NTB i februar. Forslaget legger opp til netto nullutslipp av klimagasser i Sverige innen 2045. Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet.

(©NTB)