Foto: SINTEF
Foto: SINTEF

Havvindforsker John Olav Tande i SINTEF er utnevnt til Norges Mission Innovation Champion

- Havvind er viktig både for Norge og verden

Havvindforsker John Olav Tande i SINTEF, er utnevnt til Norges Mission Innovation Champion. Vinnerne ble presentert på det fjerde ministermøtet i Vancouver i Canada, 27. mai, skriver SINTEF i en pressemelding.

Prisen ble etablert av Bill Gates og blant annet daværende president Obama under klima-toppmøtet møtet i Paris, COP 21. Prisen deles ut til personer som utvikler fremtidens produkter og tjenester knytta til klimautfordringene. Den deles ut til én representant fra hvert deltakerland.

I løpet av en lang og produktiv vitenskapelig karrière har sjefsforsker John Olav G. Tande bidratt betydelig til utviklingen innen ren energi fra havvind, spesielt i forbindelse med flytende vindmølleparker.

– Havvind er en viktig klimaløsning for Norge og verden. Jeg er stolt og glad for å få en slik anerkjennelse sammen med de andre flinke folkene som også blir Mission Innovation Champions. Det er en flott mulighet til å snakke mer om havvind, sier John Olav Tande.

– Vi har en stor klima-utfordring foran oss. Den skal vi løse med ren fornybar energi, da trenger vi havvind som en del av den miksen, sammen med karbonfangst og lagring og energieffektivisering. Havvind kan dekke verdens energibehov mange ganger, sier forskeren.

Tande var initiativtaker og koordinator for forskningssenteret NOWITECH, som eksisterte i 8 år og hadde et budsjett på 35 millioner euro. Senteret ble finansiert av Norges Forskningsråd og industripartnere. SINTEF gjennomførte en studie for å beregne potensiell og realisert verdi av åtte av senterets 40 innovasjoner. Studiene viste en nåverdi på ca. 5 000 millioner euro, som innebærer store, fremtidige kostnadsreduksjoner innenfor havvind.

Eksempler på noen av innovasjonene fra senteret under Tandes ledelse:

  • konsepter som gir redusert elektrisk tap i strømkabler til havs
  • robotisert inspeksjonssystem for turbiner
  • programvare for optimalisering av drift og vedlikehold av vindkraftparker, styring av vindparker og programvare for turbindesign.
  • nytt belegg som tåler mer sjøsprøyt
  • verktøy for optimal investering i kraftnett til havs
Alexandra Bech Gjørv (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)
Alexandra Bech Gjørv (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)

– Gjennom en lang og produktiv vitenskapelig karriere har Tande bidratt sterkt til å akselerere det som i dag er i ferd med å bli en revolusjon innenfor ren og fornybar energi, , sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

– Et eksempel på dette er Hywind-prosjektet, hvor Equinor og partnere har investert 2 milliarder kroner for å utvikle det som i dag er verdens første park for flytende havvind. Parken har 5 vindmøller med en høyde på 253 meter og ligger utenfor kysten av Skottland.