Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft

- Statkraft sier ikke nei til havvind

Vil nyansere nyhetsoppslag om havvind.

Publisert

I en melding fra Statkraft i dag ønsker konsernet å nyansere medieoppslag fra tidligere denne uken der blant annet Aftenposten skrev at «Statkraft sier nei til havvind.»

«Det er ikke riktig. Hav- og landbasert vindkraft, vannkraft og solenergi er blant løsningene som trengs for at verden skal nå klimamålene», skriver konsernet i meldingen.

Konsernet har deltatt på havvindprosjekter, men har solgt seg ut av disse - blant annet til Equinor - for å satse på vannkraft, landbasert vindkraft og solenergi.

«Det betyr ikke at Statkraft sier nei til havvind som sådan. Havvind spiller en stadig viktigere rolle i markeder der vi opererer, blant annet i Tyskland og Storbritannia, og vi følger utviklingen på dette området tett. Vi har også god kontakt med leverandører og industriaktører som satser på havvind.»

De fremhever at bunnfast havvind har blitt mye billigere de siste årene, mens flytende havvind er ny og uprøvd teknologi, som kan skape muligheter for norsk leverandørindustri.

«Selv om kostnadene i dag er betydelig høyere enn for annen fornybar energi, er det grunn til å tro at teknologiutvikling og industrialisering kan gjøre flytende havvind mer konkurransedyktig i framtida. I Norge og Norden er vi i en spesiell situasjon, siden vi ligger an til å få overskudd av fornybar energi i lang tid framover, blant annet på grunn av utbygging av vindkraft. Det er bra for klimaet, norske forbrukere og norsk industri. Men det betyr også at havvind ikke er nødvendig for å møte kraftbehovet i Norge i overskuelig framtid.»

Men konsernet anerkjenner likevel viktigheten av havvind.

«Havvind, både bunnfast og flytende, kan likevel spille en viktig rolle for norsk industri. Derfor er Statkraft tilhenger av målrettede offentlige virkemidler og støtteordninger som bidrar til teknologiutvikling, slik at norsk industri kan utnytte mulighetene som skapes når fossil energi skal erstattes med fornybar energi.»