Professor Emanuel Goncalves mener Norge har alle forutsetninger for å lykkes med havvind. - Det har selvsagt lokal innvirkning der havvindparker etableres, men med finansiering og planlegging, finner man de områdene der parkene kan ha minst påvirkning på økosystemet, tror han.
Professor Emanuel Goncalves mener Norge har alle forutsetninger for å lykkes med havvind. - Det har selvsagt lokal innvirkning der havvindparker etableres, men med finansiering og planlegging, finner man de områdene der parkene kan ha minst påvirkning på økosystemet, tror han.

- Norge bør definitivt investere i havvind

Portugisisk forsker mener havvind er veien å gå for Norge - forutsatt god planlegging.

Publisert Sist oppdatert

Professor i marin økologi og bevaring ved det portugisiske ISPAInstituto Universitario og styremedlem i organisasjonen Fundacao Oceano Azul Foundation, Emanuel Goncalves, mener havvind definitivt er noe Norge bør satse på som del av sin energimiks i fremtiden.

Havvind kan være en veldig stabil og miljøvennlig energitype.

Emanuel Goncalves

- Hvis man gjør det riktig, bør Norge definitivt investere i offshore fornybar energi. Energien må jo komme et eller annet sted fra, og da er fornybar energi det mest logiske. Det må selvfølgelig være en miks av ulike fornybarkilder, men havvind kan være en veldig stabil og miljøvennlig energitype. Det har selvsagt lokal innvirkning der havvindparker etableres, men med finansiering og planlegging, finner man de områdene der parkene kan ha minst påvirkning på økosystemet. Og da er det den rette tingen å gjøre, sier Gocalves til enerWE.

Vi må finne de områdene som er kritiske for fisket, og unngå disse områdene.

Emanuel Goncalves

Det var under deltakelse på et kurs i klimajournalistikk i Portugal nylig, at enerWE fikk anledning til snakke med professoren om hvordan verdens energibehov påvirker de sårbare havområdene.

- For hvordan vil havvind påvirke økosystemet i havet?

- Det avhenger mye av hvor de er plassert og hvordan de er bygget. Nå beveger for eksempel industrien seg mot flytende havvind. Installasjonene er større, så de kan produsere mer energi. Siden de ikke er permanent festet til havbunnen, har de mindre innvirkning på økosystemet. Går man for denne løsningen, begrenser man problemet og bygger samtidig mer pålitelige energikilder - dette kan være en god løsning for skiftet vi er nødt til å gjøre, tror han.

At fiskeindustrien flere steder har protestert mot at havvindparker er planlagt i områder viktige for fiske, mener han er et problem som er løsbart.

- Det er derfor man trenger å planlegge. Vi må finne de områdene som er kritiske for fisket, og unngå disse områdene. Men vi må også skape plass for alle aktivitetene vi trenger å gjøre i havet. Det vil alltid være motstand mot endring, det er naturlig. Men med den rette tilnærmingen, er havvind den rette veien å gå, avslutter han.