Anders Lie Brenna, enerWE
Anders Lie Brenna, enerWE

Foreslår åpning av områder for havvind

Målet er at norske bedrifter skal øke eksporten av varer og tjenester til denne spennende næringen.

Før sommeren vil Olje- og energidepartementet sende på høring et forslag om å åpne området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland for søknader om vindkraft til havs. I tillegg vil det bli bedt om innspill til området Sørlige Nordsjø II, skriver departementet i en pressemelding.

- Utsira Nord egner seg for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til. Jeg vil også be om innspill på om vi bør åpne området Sørlige Nordsjø II, som ligger nær territorialgrensen mot Danmark og derfor kan egne seg for tilknytning til energisystemet på kontinentet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Regjeringen la frem en strategi for flytende vindkraft i statsbudsjettet for 2018. Målet er at norske bedrifter skal øke eksporten av varer og tjenester til denne spennende næringen.

- Vindkraft til havs byr på store muligheter for norske bedrifter. Norge kan bygge på unik erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Kostnadene for vindkraft har falt mye, og det er sannsynlig at de vil falle ytterligere, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Som del av høringen vil Olje- og energidepartementet også foreslå en forskrift til havenergiloven. Forskriften gir nærmere bestemmelser om konsesjonsprosessen.

I miljøorganisasjonen ZERO er de fornøyd med at det åpnes for havvind.

- Åpning av områder for havvind er et skritt i riktig retning. Nå må diskusjonen starte om hvordan vi skal få bygget havvind der, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

ZERO påpeker samtidig at det er nødvendig med en eller annen form for insentiver for å løfte frem havvindsatsingen.

- Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg sa at det ikke kommer noen støtteordning. Men uten virkemidler blir det ikke bygget noe havvind. ZERO foreslår derfor å stille krav om elektrifisering av oljeplattformer og å utlyse auksjoner for bygging av havvind, sier Holm.