Daniel Willoch fra vindkraftforeningen Norwea. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Daniel Willoch fra vindkraftforeningen Norwea. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi må lage et konsesjonssystem som tar utgangspunkt i kraftproduksjon

Nå er spørsmålet om havvind ute på høring.

Publisert

Mens halve Norge tilsynelatende har gått mann av huse for å levere høringsforslag til Nasjonal ramme for vindkraft som hadde høringsfrist 1. oktober, går det parallelt en annen vindkrafthøring som vil få store konsekvenser for Norges fremtid som vindkraftnasjon.

Olje- og energidepartementet har en høring om forslaget til åpning av områder til havs for fornybar energi. Det inkluderer forslag til ny forskrift om havenergiloven.

I den forbindelse arrangerte advokatfirmaet Hjort og vindkraftforeningen Norwea et seminar der de tok for seg forslaget og hva forskjellige aktører mener så langt.

På seminaret holdt blant annet Daniel Willoch fra Norwea en presentasjon der han gikk gjennom forslaget, og kom med innspill om hva aktørene bør merke seg før de eventuelt sender inn egne høringsuttalelser.

Norwea er naturlig nok positive til å satse på havvind på norsk sokkel, og Willoch poengterte at dette er en næring der ting skjer raskt og at Norge må «være på» i det som fort blir et kappløp.

Vi har ikke god tid. Faren er at engelskmennene kommer og tar over

Daniel Willoch

- Vi har ikke god tid. Faren er at engelskmennene kommer og tar over, sier Willoch.

Samtidig var det tydelig at Nasjonal ramme for vindkraft har gitt vindkraftbransjen noen erfaringer med politisk prosesser, og Willoch var klar på at det var viktig å snevre litt inn på hva man ber om i en slik høring.

- Det er fristende å dytte mange ting inn, men jeg tror det kan være hindrende, sier Willoch.

Han poengterte også at når det nå er en høring av et forslag til nye forskrifter, så blir resultatet stående i lang tid. Da er det viktig at det gjøres riktig, og at det tas utgangspunkt i det som faktisk skal oppnås.

Så langt i debatten om norsk satsing på havvind har fokuset ligget mest på at dette er en stor mulighet for den norske leverandørindustrien. De har gode forutsetninger for å bruke sine erfaringer fra olje og gass på norsk sokkel til å levere varer og tjenester til en ny grønn næring som vokser raskt.

Willoch advarte imidlertid mot å se seg blind på dette ene leverandørsporet, og mente at selve konsesjonssystemet må legges tilrette for det som er hovedpoenget med havvind.

Vi må lage et konsesjonssystem som tar utgangspunkt i kraftproduksjon

Daniel Willoch

- Vi må lage et konsesjonssystem som tar utgangspunkt i kraftproduksjon, sier Willoch.

Han mener at Norge er i en veldig spesiell situasjon, og at arbeidet med konsesjonssystemet må skille klart mellom kWh til industriutvikling og kWh til selve industrien.

Han påpekte også at havvind er et globalt marked, og ikke bare et norsk satsingsområde.

- Vi må være veldig forsiktig med å lage et «Norway only» marked. Dette er nytt i Norge, men ikke nytt i verden, sier Willoch.

Det er også et marked som utvikler seg raskt, der både de tekniske og kommersielle forutsetningene raskt kan forandre seg og gjerne også i en ny retning.

- Blir vindturbinene bare større og større, eller blir de plutselig små og søte, spør Willoch retorisk.

Så langt har utviklingen vist at de bare blir større og større, men det forskes mye på alternative design som kanskje kan komme fra intet til å raskt bli stort.

Willoch uttrykte også bekymring for at dagens kritikk av vindkraft kan få en for dominerende rolle i regelverket.

- Et vindkraftverk nær land er mer synlig enn et vindkraftverk langt fra land, sier Willoch.

Det kan tale for at det er bedre med konsesjoner der vindkraften står langt fra land, men det kan på den andre siden føre til at den ikke blir stående i nærheten av industrien som trenger den.

Vi er opptatt av at dette konsesjonssystemet skal virke over tid

Daniel Willoch

- Vi er opptatt av at dette konsesjonssystemet skal virke over tid, sier Willoch.

Han la også til at det fortsatt vil bli nødvendig med en viss fleksibilitet. Her viser han til at ting er dyrt i Norge, samtidig som selve strømmen er relativt billig. Det kan gjøre at nye havvindprosjekter lager nye forretningsmodeller.

- Vi vet ikke hvordan disse prosjektene kommer til å se ut, og hvilket marked de vil forsyne, sier Willoch.

Her kan du lese høringsbrevet, og eventuelt komme med høringsinnspill. Høringsfristen er 1. november.