Partileder Owe Ingemann Waltherzøe i Industri- og næringspartiet er kritisk til regjeringens satsing på havvind. - Slik vi ser denne åpningen er det ikke bare naiv symbolpolitikk, men et formidabelt skifte av regjeringen, sier han.
Partileder Owe Ingemann Waltherzøe i Industri- og næringspartiet er kritisk til regjeringens satsing på havvind. - Slik vi ser denne åpningen er det ikke bare naiv symbolpolitikk, men et formidabelt skifte av regjeringen, sier han.

Mener regjeringens havvind-satsing er “symbolpolitikk”

Industri- og næringspartiet er kritisk til storstilt havvindsatsing.

Publisert

Fredag forrige uke kunne olje- og energiminister Tina Bru fortelle at regjeringen åpner to områder for fullskala-anlegg for havvind.

- Nå skriver vi et nytt kapittel i norsk energihistorie. Vi treng flere ben å stå på i det grønne skiftet, og dette er enda et stort steg for havvindnæringen i Norge, uttalte Bru i en pressemelding om havvind-satsingen.

Et parti som er kritisk til satsingen, er det nystartede Industri- og næringspartiet (INP). Til enerWE forteller partileder Owe Ingemann Waltherzøe at de er skeptiske.

- Industri- og næringspartiet INP ser med forundring regjeringens åpning for havvind. Slik vi ser denne åpningen er det ikke bare naiv symbolpolitikk, men et formidabelt skifte av regjeringen som nå går inn for å subsidiere en næring uten mulighet å klare seg selv. For det første er slike prosjekter avhengig av offentlige driftsmidler ved siden av milliardbeløp i subsidier under bygge og etableringen. Det er ikke identifisert hvem som skal være kunder. Prisene på kraft vil bli for store til at offshoreindustrien vil stenge gasskraftverkene sine, mener han.

Slik vi ser denne åpningen er det ikke bare naiv symbolpolitikk, men et formidabelt skifte av regjeringen som nå går inn for å subsidiere en næring uten mulighet å klare seg selv.

Bekymret for forsøpling

Waltherzøe innvender at blant annet at det vil bli vanskelig å etablere sikker frakt av vedlikeholdspersonell ut til vindkraftverkene.

- Med båt er helt urealistisk på grunn av bølgehøyden. Da gjenstår helikopter. Men det er for dyrt å installere helidekk. Dermed står man igjen med å fire ned personell på samme måte som redningshelikopter gjør. Man setter da krav til personell som ikke kan oppfylles på vanlig måte. Her trumfer sikkerheten til personellet pengestrømmen for INP sin del, sier han.

INP vil kreve at det er petroleumstilsynet PTIL som blir tilsynsmyndigheten for vindkraftverk til havs, slik de er for gasskraftverkene og annen virksomhet offshore.

INP er også bekymret for at mikroplast som slipes av vingene vil føre til forsøpling i havet og at anleggene vil fordrive næringsvirksomhet som fiske.

- Til slutt setter vi store spørsmål ved om vindkraftverk får samme utslippsregime som oljeindustrien. INP vil kreve at det er petroleumstilsynet PTIL som blir tilsynsmyndigheten for vindkraftverk til havs, slik de er for gasskraftverkene og annen virksomhet offshore, sier Waltherzøe til enerWE.