- Havvind uten subsidier er mulig

Publisert

Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Nå har verdens første havvindpark uten subsidier sett dagen lys. Det forteller Sintef i en pressemelding.

Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbygginger av nye havvindparker hver sommer. Så langt har denne veksten basert seg på offentlige subsidier, men nå ser dette ut til å endre seg. Det tyske firmaet Ørsted (tidligere DONG Energy) fikk nylig tillatelse til å bygge tre offshore-vindprosjekter i Nordsjøen, som har en total kapasitet på 590 MW.

– Dette nullstøttebudet er et gjennombrudd for offshore vind. Vindprosjektene demonstrerer teknologiens massive vekstpotensial, som en hjørnestein i det økonomisk levedyktige skiftet til grønne energisystemer, sier konserndirektør og administrerende direktør for vindkraft i Ørsted, Samuel Leupold på firmaets egen nettside.

Temaet er ytterligere aktualisert gjennom at Stortinget nå åpner opp forutbygging av havvindparker også i Norge.

– Med våre egne vindparker, vil vi kunne utvikle teknologien enda et hakk videre og industrien får enda større muligheter til å vise seg fram som leverandør, sier John Olav Tande, sjefsforsker i SINTEF Energi.

Han får støtte fra NTNU.

– Dette gir store muligheter for næringsutvikling. Flytende havvindteknologi kommer fra olje- og gassnæringen. Store konstruksjoner som flyter i havet, er også noe som er svært relevant for havbruksnæringen. Dette samspillet kan gi nye muligheter for næringsvirksomhet for Norge i tida framover, sier Johan Hustad, direktør for NTNU Energi.

Nå skal temaet diskuteres under konferansen DeepWind i Trondheim. Der stiller ledere fra utviklere, operatører, leverandører og forskningsmiljøer for å se på hvordan det har blitt mulig og hvilke andre innovasjonsløp som kan bidra til å gjøre havvind lønnsomt uten subsidier.

  • Alexandra Bech Gjørv, adm. dir., SINTEF
  • Jørn Scharling Holm, Technology Partnerships Manager, Ørsted
  • Aidan Cronin, Chair ETIPwind
  • Hanne Wigum, Leder for fornybar teknologi, Statoil
  • Nils Røkke, Chair, European Energy Research Alliance (EERA).
  • Paneldebattmoderator er: Johan Hustad, direktør for NTNU Energi
  • EERA Deepwind er en årlig forskningskonferanse som gjennomføres 17.-19. januar i Trondheim. NTNU og SINTEF er vertskap for konferansen i samarbeid med European Energy Research Alliance (EERA).