NVE deler utpekt område for havvind i to

- Vi anbefaler at Trænafjorden og Selvær deles i to delområder, som framover behandles hver for seg.

Publisert

NVE skriver på sin hjemmeside at de på oppdrag fra Olje- og energidepartementet har vurdert om det har skjedd endringer som vil påvirke anbefalingene knyttet til havvind i Træna Vest og Trænafjorden-Selvær utenfor Nordland.

Det mener de at det ikke er, og de opprettholder sitt opprinnelige vedtak. Samtidig anbefaler de å dele Trænafjorden og Selvær i to delområder, slik at de kan behandles hver for seg.

– NVE anbefaler at havområdene utenfor Træna Vest og Trænafjorden-Selvær fremdeles plasseres i kategori B, som ikke er den prioriterte kategorien for åpning av områder for havvind. Snarere har det skjedd endringer som kan gjøre disse områdene mindre egnet for utbygging. Vi anbefaler at Trænafjorden og Selvær deles i to delområder, som framover behandles hver for seg, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

I den nye vurderingen av dette området er det endringer som NVE mener kan påvirke faktagrunnlaget. Hovedpunktene er endringer for sjøfuglbestander, økning i skipstrafikk siden 2012, overlapp med et område åpnet for petroleumsvirksomhet i Træna Vest, nytt lovverk som kan ha betydning for konsesjonsprosessen for havvind og at forutsetninger for teknologi- og kostnadsutvikling ville vært annerledes i dag.

Basert på innspill fra Fylkeskommunen ba departementet også NVE om å vurdere alternative avgrensinger av området Trænafjorden-Selvær. Fylkeskommunen ønsker å kategorisere Trænafjorden som kategori C område og Selvær som ett kategori A område.

Konfliktnivået knyttet til kysttrafikk, lokalbefolkning, friluftsliv, kulturminner og reiseliv er lavere for Selvær enn for Trænafjorden. Det anbefales derfor at Trænafjorden-Selvær deles i to områder for havvind; Trænafjorden og Selvær, som framover behandles hver for seg.

Selv om det gjøres en slik todeling anbefaler NVE at begge utredningsområdene fortsatt defineres som kategori B.

Her kan du laste ned og lese vurderingen.