Havvind spås omsetning på opptil 110 milliarder kroner

– Rapporten viser at norske leverandørbedrifter med erfaring og ekspertise fra olje- og gassvirksomheten og maritim næring har gode forutsetninger for å lykkes.

Publisert

En ny rapport beregner at norsk havvindindustri kan nå en årlig omsetning på opptil 10 milliarder euro innen 2050.

Beregningene kommer fram i en ny rapport som Thema Consulting, Multiconsult og RCG Nordic har utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, Eksportkreditt og NORWEP.

I rapporten legges det fram tre scenarioer for utviklingen videre.

I det laveste scenarioet når den norske havvindindustrien en årlig omsetning på 3 milliarder euro innen 2050.

I det som kalles grunnscenarioet beregnes årlig omsetning til 7 milliarder euro.

Det øverste scenarioet er en årlig omsetning på 10 milliarder euro.

Med dagens valutakurs vil det tilsvare en årlig omsetning på 110 milliarder kroner.

– Rapporten viser at norske leverandørbedrifter med erfaring og ekspertise fra olje- og gassvirksomheten og maritim næring har gode forutsetninger for å lykkes i det stadig voksende globale havvindmarkedet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

(©NTB)