Sørlendinger mest kritiske til vindkraft

Totalt er det flere som er positive enn negative til utbygging, også på land.

Publisert

Motstanden mot vindkraft på land er størst i områdene med mest utbygging. Havvind støttes av et stort flertall, ifølge en ny undersøkelse.

Totalt er det flere som er positive enn negative til utbygging, også på land. Men et mindretall viser intens motstand mot utbygging av vindkraft på land, viser en ny undersøkelse fra Norsk medborgerpanel.

Folk i Oslo-området er mest positive til utbygging av vindkraft på land, men blir samtidig ikke berørt i størst grad ved naturinngrep, skriver nettstedet Energi og Klima.

Mest negative på Sørlandet

Folk på Sørlandet skiller seg ut ved å være klart negative, etterfulgt av folk på Vestlandet og i Trøndelag. Dette er også områdene med mest utbygging.

I Nord-Norge er like mange positive som negative til utbygging av vindkraft på land.

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å besvare to påstander med hvor enige de var – rangert i sju grader fra svært enig til svært uenig.

Påstandene gjaldt om det bør bygges flere vindmøller på land, og om det bør bygges flere vindmøller til havs.

Mange vil ha vindkraft til havs

Vindkraft på land splitter befolkningen. Få stiller seg likegyldig til spørsmålet. De fleste er enten «Noe enig» eller «Svært uenig».

Den samme effekten ses ikke på havvind-påstanden, der de fleste er enige om at det bør bygges ut mer. Til sammen 78 prosent er svært enig, enig eller noe enig i dette.

Respondenter under 30 år er for øvrig langt mer positive til vindkraft generelt enn andre aldersgrupper.

(©NTB)