- Havet må ha plass både til fiskere og havvindparker

KRONIKK: Norsk sokkel er ikke forbeholdt én havnæring, skriver Turid Øygard, fagsjef areal og leting i Norsk olje og gass.

Publisert Sist oppdatert

Havvindanlegg er på kollisjonskurs med fiskeri- og miljøinteresser, skriver Hanna Bauge, juridisk rådgiver i Fiskebåt i Stavanger Aftenblad 1. desember. Hun legger til at «Fiskebåts prinsipielle tilnærming har så langt vært at vi ikke er imot utbygging av vindkraft på havet, så lenge dette gjennomføres uten å ødelegge for landets fiskeri- og miljøinteresser, herunder påvirker fiskebestandene negativt.»

Dette er et konstruktivt utgangspunkt for å finne løsninger slik at flere næringer kan utvikles i havet. Fiskeri er viktig for Norge både historisk og i nåtid, og fiskeriressursene er forvaltet slik at vi har en effektiv og bærekraftig flåte, og fisket er lønnsomt for de aller fleste flåtegrupper.

En forsvarlig havvindutbygging

Men havet er viktig for mange havnæringer, som olje- og gassnæringen, maritime næringen, og fiskeri. Disse har bidratt til vekst og næringsutvikling gjennom mange år. 70 prosent av våre eksportinntekter hentes fra havet. Globale drivkrefter som klima og bærekraft, og fremtidig behov for mat og energi vil påvirke den videre veksten i de norske havnæringer. En ny rapport fra Erna Solberg sitt Havpanel viser at ved rett forvaltning kan en få stor gevinst dersom beslutningsprosessene er forskningsbaserte. God sameksistens er helt avgjørende når nye næringer blir etablert i havet.

Dagens olje- og gassnæring er i endring. I januar la en samlet olje- og gassindustri fram ambisiøse klimamål om nær nullutslipp i 2050. Elektrifisering av norsk sokkel er avgjørende for å nå klimamålene, og kraft fra havvind kan bli viktig for å forsyne plattformer med strøm.

Norsk olje og gass åpnet høsten 2018 opp for at selskaper som driver med annen havbasert energiproduksjon enn olje og gass, kunne bli medlemmer i organisasjonen. Vi er opptatt av at utbygging av havvind på norsk sokkel skal gjennomføres miljømessig forsvarlig, og som sikrer bærekraftig bruk av havområdene. Dette prinsippet ligger allerede til grunn for Forvaltningsplanene for havområdene. Før områdene kan bygges ut skal det gjennomføres konsekvensutredninger, der konsekvenser for fiskeri- og miljø må adresseres.

Havvind er fremtidens energi

Havvind kommer til å være en viktig del av energifremtiden

Havvind kommer til å være en viktig del av energifremtiden, ifølge Det internasjonale energibyrået og EU som har satt ambisiøse mål for havvind. Norsk leverandørindustri har et stort potensial for å ta en betydelig andel i både et nasjonalt og globalt flytende havvindmarked. Dette potensialet kan best realiseres dersom en legger til rette for å etablere et hjemmemarked med rammebetingelser som sikrer utbygging av storskala flytende havvindparker på norsk sokkel.

Norsk sokkel er ikke forbeholdt én havnæring, derfor er det viktig å finne gode løsninger sammen, slik at vi kan fortsette å skape verdier for landet vårt. Vi må også ta lærdom av de prosessene som har vært rundt havvind i strandsonen og på sokkelen. God sameksistens vil være en forutsetning for fremtidig verdiskaping fra havet, men også for å nå klimamålene. Vi vil bidra til det gjennom dialog om løsninger i områdene som er åpnet for havvind. God sameksistens er en forutsetning for fremtidig verdiskaping fra havet, men også for å nå klimamålene.

Denne kronikken ble først publisert i Stavanger Aftenblad 3. desember 2020. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

Powered by Labrador CMS