Tommy Hansen i Norsk olje og gass
Tommy Hansen i Norsk olje og gass

- Havvind er et viktig bidrag for å nå klimamålene

Nå må Norge satse på havvind slik at vi kan ta en ledende posisjon, mener Norsk olje og gass.

Publisert   Sist oppdatert

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass er som deres navn tilsier mest opptatt av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Nå seiler imidlertid havvind også opp som en viktig norsk offshorenæring, og organisasjonen representererer en rekke selskaper som har mye å bidra med i arbeidet med de gigantiske og avanserte havvindparkene .

- Havvind er et viktig bidrag for å nå klimamålene, sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass, som representerer havvindutbyggerne i Norge.

Vindkraft på land har på kort tid gått fra å være en energiform som har vært avhengig av subsidier til å bli profitabelt på egenhånd. Dette er delvis i ferd med å skje for enkelte bunnfaste havvindprosjekter, men det er fortsatt noen år igjen før det kan skje for flytende havvind.

Samtidig er potensialet kanskje størst for flytende havvind fordi det åpner opp for gigantiske havvindparker som kan ligge langt unna tett befolkede områder og andre installasjoner.

Nå har myndighetene bestemt seg for å åpne to eller tre områder for havvind, og de har samtidig laget et utkast til en ny havenergiforskrift.

For at Norge skal kunne ha en sentral rolle i utviklingen av offshore vind er det viktig at det nå åpnes for områder for havvind

Tommy Hansen

- For at Norge skal kunne ha en sentral rolle i utviklingen av offshore vind er det viktig at det nå åpnes for områder for havvind. På kort sikt for å utvikle en norsk havvindindustri og en egen leverandørindustri, og på lengre sikt for å bidra med fornybar energi til Europa slik at EU når sine utslippsmål mot 2050, sier han.

Norsk sokkel har svært gode vindressurser, og en satsing på en havvindnæring i Norge har alle forutsetninger for å bli en ny norsk industri. Norsk olje og gass gir derfor sin fulle støtte til at norske myndigheter nå foreslår å åpne områder for havvind med tilhørende rammeverk for en fremtidig havvindnæring i Norge.

Forslaget om å åpne to eller tre områder, samt den nye energlovsforskriften er nå ute på høring, og høringsfristen er i dag, fredag 1. november.

Her kan du laste ned og lese høringsuttalelsen fra Norsk olje og gass.