Karoline Andaur er konstituert generalsekretær i WWF.
Karoline Andaur er konstituert generalsekretær i WWF.

- Vi sier ja til flytende havvind fordi vi tror det kan bli det nye industrieventyret til Norge

Miljøorganisasjonene mener havvind er bra for klimaet, og at det er viktig at det også er bra for industrien.

Publisert

Norge henter i dag ut store inntekter fra den norske sokkelen, men det dreier seg stort sett om fossil energi i form av olje og gass. Det jobbes imidlertid mye med å løfte frem havvind som en kommende ny fornybar energikilde.

Nå får dette arbeidet støtte også fra miljøorganisasjonene.

- Vi sier ja til flytende havvind fordi vi tror det kan bli det nye industrieventyret til Norge - som må omstilles, sier Karoline Andaur, konstituert generalsekretær i WWF, til enerWE.

Når enerWE bemerker at det kanskje kan fremstå litt overraskende at miljøorganisasjonen WWF trekker frem industrien som argument for havvind, påpeker Andaur at havvind selvsagt er viktig for klimaet, men at det på en måte er helt opplagt.

Hun er opptatt av at havvind vil gjøre det lettere å få til en overgang det fornybare samfunnet da det vil gi leverandørindustrien en mer klimavennlig kundebase.

Vi trenger å gå bort fra fossil næring over til fornybart. Da er havvind en måte å gjøre det på

Karoline Andaur

- Vi trenger å gå bort fra fossil næring over til fornybart. Da er havvind en måte å gjøre det på, sier Andaur.

Havvind fremheves ofte som et bedre alternativ enn landbasert vind fordi naturinngrepene blir mindre. Det er likevel ikke helt uproblematisk. Havvinden kommer fort i konflikt med fiskerinæringen, og det er også et problem til havs hvis fugler flyr i nærheten av vindturbinene og blir slengt i havflaten som følge av turbulensen bak vingene.

Andaur påpeker at vi vet fortsatt ikke nok om hvordan havvindutbygginger påvirker dyrelivet i sjøen og i lufta, og mener Norge må ta initiativ til å kartlegge naturmangfoldet i Nordsjøen med nabolandene våre, for å ha kunnskapen til å holde den negative påvirkningen så lav som mulig.

Andaur påpeker da også at miljøkonsekvensene er mindre, men at de fortsatt er en problemstilling også til havs.

- Naturen har en verdi, og det må inn i all tenking når man skal ha næringsaktivitet, enten det er til land eller til havs, sier Andaur.

Klimaorganisasjonen ZERO er en av de som er tydeligst i debatten om vindkraft på land, og fagansvarlig for Energi, Jon Evang, er klar på at de også er for satsing på havvind.

- Vi trenger begge deler for å ha nok kraft til elektrifisering, sier Evang.

Flytende havvind er fortsatt på et tidlig stadie, og det forventes ikke at det vil være lønnsomt nok til å stå på egne ben før omtrent i 2030. Evang og ZERO håper og tror at utviklingen vil gå så fort som det forventes, og at det vil kunne bidra til at mer av vindkraften etterhvert settes opp til havs.

På litt sikt håper vi at havvind kan spille en rolle i den norske energimiksen slik at det kanskje kan avta litt for vindkraft på land

Jon Evang

- På litt sikt håper vi at havvind kan spille en rolle i den norske energimiksen slik at det kanskje kan avta litt for vindkraft på land, sier Evang.