Vindturbiner på Hywind Scotland
Vindturbiner på Hywind Scotland

Regjeringen har godkjent Hywind Tampen i Nordsjøen

11 vindturbin med en høyde på ca 190 meter skal totalt yte 88 MW.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at de i dag godkjente utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen. Dette blir Norges første anlegg for flytende havvind, og det blir også verdens største flytende havvindpark,

Dette er et lite steg i det globale grønne skiftet – men det er et stort steg for norsk havvindsindustri og flytende havvind

Tina Bru

- Det er en historisk dag når vi godkjenner utbyggingsplanen for verdens største anlegg for flytende havvind - som skal bygges i her i Norge. Dette er et lite steg i det globale grønne skiftet – men det er et stort steg for norsk havvindsindustri og flytende havvind. Hywind Tampen kan bli starten på et nytt eventyr for norsk industri, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Prosjektet er en omlegging av kraftforsyningen på Snorre- og Gullfaksfeltene, der om lag en tredel av gasskraften på plattformene erstattes med fornybar vindkraft. Det skal installeres elleve flytende vindturbiner på 8 megawatt hver. Dette vil redusere CO2-utslippene fra feltene med om lag 200 000 tonn årlig.

Vindturbinene vil ha en høyde på 190 meter fra havoverflaten til rotortupp. Diameteren på turbinrotoren vil være 167 meter. De flytende understellene skal lages av betong og vil bli forankret til havbunnen. Turbinene er høyere enn to jumbojeter satt ved siden av hverandre vingetipp til vingetipp.

Prototypen på Hywind ble prøvd ut i havet utenfor Rogaland. Nå blir dette et prosjekt i industriell skala utenfor Vestlandet

Tina Bru

- Hywind Tampen blir bygget ved bruk av vår stolte betongtradisjon og med norske aktører i sentrale roller. Det viser kunnskapen og teknologien som har blitt utviklet gjennom olje- og gassaktivitet her i landet. Prototypen på Hywind ble prøvd ut i havet utenfor Rogaland. Nå blir dette et prosjekt i industriell skala utenfor Vestlandet, sier Bru.

Prosjektet representerer et skritt videre i utviklingen av teknologien for flytende vindkraft, og gir positive ringvirkninger for norske leverandører.

Det er fremdeles er et stykke igjen før flytende vindkraft er lønnsomt. Prosjektet har derfor vært avhengig støtte fra Enova og NOx-fondet. Det eksisterende virkemiddelapparatet, som inkluderer CO2-avgift, kvoteplikt, NOx-fondet og Enova-støtte, har vært utløsende for prosjektet. Hywind Tampen vil bidra til å få ned kostnadene ved denne type kraftproduksjon.

Planlagt installasjonsstart er våren 2022, med oppstart av strømleveranser senere samme år. Totale investeringer for prosjektet er av operatøren anslått til om lag 4,8 milliarder. kroner.

Gullfaks og Snorre ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, rundt 140 kilometer fra fastlandet.

Selskapene som deltar i prosjektet er rettighetshaverne på feltene Gullgaks og Snorre:

  • Equinor Energy AS
  • Petoro AS, OMV (Norge) AS
  • Idemitsu Petroleum Norge AS
  • Wintershall Dea Norge AS
  • Vår Energi AS.