Motvind ber regjeringen stoppe vindkraft-utbygging

Vil stanse Havsul I.

Publisert

Aktivistgruppen Motvind Nordvest ber i et brev Olje- og energidepartementet om å trekke tilbake konsesjonen for vindkraftutbyggingen Havsul I.

Havsul I-konsesjonen bryter med norsk lov og EØS-retten, og lovpålagte konsekvensutredninger er mangelfulle og ikke foretatt, fremholder vindkraftmotstanderne i Motvind i brevet.

Havsul 1 fikk konsesjon i 2008. I vår ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) det planlagte vindkraftverket i havet utenfor Sandøy forlenget frist ut 2025 for å bygge ut. Nå er NVEs vedtak klaget inn for departementet, som skal avgjøre saken.

- En innvilgelse av søknaden om ytterligere utsatt frist for idriftsettelse av Havsul I vil være brudd både på norske og internasjonale lover, sier Motvind Nordvests juridiske rådgiver Anders Svinø i en pressemelding fredag.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS