- I motsetning til havvind ser dette ut til å være et konsept som er «in the money»

Ny rapport viser enormt potensiale for Norge innen havbunnsmineraler.

Publisert

På vegne av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, har analyseselskapet Rystad Energy utarbeidet en rapport om mulighetene som havbunnsmineraler kan gi for en ny norsk industri.

Rapporten ble presentert på et webinar, der det også ble gjort en formell overlevering til olje- og energiminister Tina Bru.

Nå har startskuddet gått for en ny næring i Norge, og en samlet næring står klar til å skape verdier fra disse ressursene

Anniken Hauglie

- Nå har startskuddet gått for en ny næring i Norge, og en samlet næring står klar til å skape verdier fra disse ressursene, sa Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass da hun innledet webinaret.

Hun slo fast at i tillegg til å være en potensiell ny norsk næring, så har havbunnsmineraler også en viktig rolle å spille i det grønne skiftet.

- Veien ned mot netto null utslipp vil kreve store mengder av mineraler som vi nå vet er på havbunnen vår, sier Hauglie.

Selve rapporten ble presentert av Lars Eirik Nicolaisen fra Rystad Energy. Han var tydelig på at potensialet er stort.

I et relativt optimistisk scenario kan dette bli til en næring som omsetter for hele 20 milliarder dollar i året

Lars Eirik Nicolaisen

- I et relativt optimistisk scenario kan dette bli til en næring som omsetter for hele 20 milliarder dollar i året, sier Nicolaisen.

Det forutsetter imidlertid at det mest optimistiske av fire scenarioer slår til. Spennet mellom scenarioene utgjør da også tigangeren, det vil si at det minst optimistiske anslaget tilsvarer en næring med en årlig omsetning på rundt to milliarder dollar i året.

Så var han nøye med å påpeke at dette er anslag med stor usikkerhet, og han påpekte at det også er mulig at ingen av disse fire scenarioene slår til.

- Det finnes absolutt et scenario null, der det ikke er drivverdige forekomster på norsk sokkel, sier Nicolaisen.

Han var imidlertid optimist på vegne av mulighetene, og påpekte at potensialet i havbunnsmineraler faktisk kan overgå potensialet innen havvind.

- I motsetning til havvind ser dette ut til å være et konsept som er «in the money», sier Nicolaisen.

Med det mener han at det vil kunne være lønnsomt ut fra dagens priser og kostnader. Det er ikke tilfelle med havvind, som er avhengig av at kostnadene fortsetter å falle hvis det skal bli lønnsomt i fremtiden.

Samtidig advarte han om at det vil ta tid å få denne næringen opp og gå, og at den er avhengig av at Norge beholder sin ledende posisjon innen leverandørindustrien offshore.

Her kan du laste ned og lese rapporten.